Pięć lat zajęć antydyskryminacyjnych w szkołach. „Budujemy bezpieczne miejsca”

W 2018 r. ruszyły zajęcia antydyskryminacyjne w poznańskich szkołach. W poniedziałek, 19 czerwca odbyło się podsumowanie pięciu lat działania programu, w którym wzięło udział ponad osiem tysięcy uczniów.

W poniedziałek, 19 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której podsumowano pięć lat działania programu zajęć antydyskryminacyjnych w poznańskich szkołach. W konferencji prasowej wziął udział prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, wiceprzewodnicząca komisji oświaty i wychowania Rady Miasta Poznania, Marta Mazurek oraz wicedyrektorka Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, Magdalena Jurczyk-Maciuszonek. Wszyscy oni podkreślili, że program dał możliwość przeprowadzenia zajęć na temat równego traktowania osób o różnym pochodzeniu, statusie materialnym, społecznym czy z niepełnosprawnością.

Uważność w poznańskich szkołach

– To, czego dzieci nauczą się w szkołach, będzie owocowało w ich dorosłym życiu. Dlatego tak ważne jest, żeby już od najmłodszych lat edukować je w zakresie różnorodności, równego traktowania i wzajemnego szacunku – mówił Jacek Jaśkowiak. – Poznań jest miastem otwartym, dlatego tym bardziej cieszę się, że kolejne młode pokolenia są wychowywane w duchu tolerancji i równości – podkreślił.

Prezydent zaznaczył, że dzieci, które brały udział w tych zajęciach, były przygotowane do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. – To było niezwykle istotne – wskazał. – Sądzę, że właśnie od tych młodych ludzi możemy uczyć się tolerancji, ale dalej musimy w tym zakresie działać. To, co te dzieci wyniosą ze szkół, przygotuje następne pokolenia do bycia w jeszcze większym zakresie częścią Europy z jej wszystkimi wartościami – dodał.

Z kolei radna Marta Mazurek przekonywała, że te zajęcia są najbardziej skuteczną profilaktyką bezpieczeństwa dla młodzieży. – To jest budowanie szkoły jako miejsca bezpieczne i przyjaznego dla wszystkich. To jest wreszcie budowanie lojalności uczniów i uczennic ze swoja szkołą – zaznaczyła.

Radna zwracała uwagę na wzajemną troskę. – Te zajęcia są bardzo ważne, bo budują uważność ze strony uczniów i uczennic na siebie, ale także wychowawców i wychowawczyń na potrzeby każdej osoby – tłumaczyła. – Rodzice podkreślają, że nauczyciele bardzo dbają o to, żeby nikt nie został w klasie pominięty, na przykład w dostępie do informacji. Wyznaczana jest osoba w klasie, która dba o to, by osoby nieobecne otrzymały informacje o tym, co było przerabiane na lekcjach – dodała.

Magdalena Jurczyk-Maciuszonek przyznała, że program dał niezliczone korzyści jej placówce. – Idealnie wpasował się w nasze założenia, w nasz program wychowawczo-profilaktyczny, ponieważ co roku badamy opinię rodziców, uczniów, kadry pedagogicznej i pracowników szkoły. Wszystkie grupy społeczności szkolnej wskazują trzy podstawowe wartości, nad którymi chciałyby się pochylić w swojej codziennej pracy. Od wielu lat są to: szacunek, miłość i przyjaźń – opowiadała.

Zajęcia antydyskryminacyjne w Poznaniu

Pomysł wprowadzenia do poznańskich szkół edukacji antydyskryminacyjnej pojawił się w 2017 r. Zajęcia rozpoczęły się w styczniu 2018 r. i trwają do dziś. W tym okresie szkoły przeprowadziły ponad 400 projektów o tej tematyce, w których uczestniczyło ponad osiem tysięcy uczniów. Rocznie zaangażowanych było średnio 70 szkół.

Prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej w szkole przede wszystkim wspiera równe traktowanie osób o różnym pochodzeniu, statusie materialnym, społecznym czy z niepełnosprawnością. Również przygotowuje młode osoby do życia w zróżnicowanym społeczeństwie, pokazuje go z różnych perspektyw oraz uczy współpracy wolnej od stereotypów i uprzedzeń.

Edukacja antydyskryminacyjna w poznańskich szkołach obejmuje szeroki zakres i jest opracowywana indywidualnie w poszczególnych placówkach. Mowa m.in. o zajęciach taneczno-teatralnych, debatach czy działaniach plastyczno-artystycznych.

Projekt potrwa do końca grudnia 2023 r. Wszystkie poznańskie szkoły otrzymały informacje na temat zgłoszeń. Obecnie projekty są realizowane w 46 szkołach.

Zobacz też: „Ten rok szkolny był wyjątkowo trudny”. Po pandemii, niskie płace i polityka w szkołach

Źródło: UMP

Hubert Ossowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl