Nowy wielkopolski kurator oświaty. Kto nim został?

Minister Edukacji Barbara Nowacka, stosując przepisy ustawy oświatowej, mianowała Wiesława Banasia nowym wielkopolskim kuratorem oświaty. Decyzja weszła w życie od 10 stycznia bieżącego roku i podjęto ją po uzyskaniu opinii wojewody wielkopolskiego Agaty Sobczyk. Wiesław Banaś, z długoletnim doświadczeniem w oświacie, obejmie stanowisko tymczasowo do czasu wyłonienia stałego wielkopolskiego kuratora oświaty.

Wiesław Banaś to magister pedagogiki, absolwent Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczony pedagog z 33-letnim stażem w poznańskiej oświacie. Jego ścieżka edukacyjna obejmuje również studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości na Politechnice Poznańskiej oraz studia podyplomowe z zarządzania placówkami publicznymi i prawa pracy nauczyciela na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Wiesław Banaś przez prawie 8 lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Poznania. Przez większą część swojej kariery zawodowej pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych, gdzie sam był absolwentem. Później objął stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego.

Banaś jest również aktywnie zaangażowany w edukację wyższą, prowadząc zajęcia dla studentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii oraz Wielkopolskiej Szkole Medycznej. Jego wkład w kształtowanie przyszłych kadr edukacyjnych wpisuje się w szeroko pojętą misję rozwoju polskiego systemu edukacyjnego.

Nowy kurator będzie odpowiedzialny za rozwijanie standardów edukacyjnych oraz wspieranie placówek w dążeniu do jak najwyższej jakości nauczania.

Czytaj też: Nie skorzystasz z Biblioteki Raczyńskich, jeśli tego nie zrobisz

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl