Nie ma chętnych na remont płyty Starego Rynku w Poznaniu

Mimo wydłużenia terminu składania ofert do 12 marca, nie wpłynęła do tego czasu żadna oferta, która miała wyłonić projektanta i wykonawcę rewaloryzacji płyty Starego Rynku oraz przekształcenia ulicy Jana Baptysty Quadro w pasaż kultury. 

 – Żadna firma nie przedstawiła oferty. W dalszym ciągu jesteśmy więc w trakcie procedury przetargowej. Szukamy rozwiązania najkorzystniejszego dla inwestycji. Może to być powtórzenie postępowania, ale sprawdzamy również jakie inne drogi wyboru wykonawcy daje nam prawo zamówień publicznych – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Pierwotny termin składania ofert został przesunięty m.in. w związku z odwołaniem jednego z potencjalnych wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej. Konieczne było oczekiwanie na orzeczenie KIO w tej sprawie, które ostatecznie oddaliło odwołanie. Niemniej rozciągnęło to procedurę w czasie.

Do tej pory spółka PIM porozumiała się z podmiotami zarządzającymi instalacjami podziemnymi w sprawie wykorzystania przez nie przebudowy starorynkowej płyty na realizację planów inwestycyjnych w tym rejonie. Trwają również badania archeologiczne.

Termin rozpoczęcia prac budowlanych będzie można określić po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu z nim umowy. Kiedy to się stanie tego na razie nie wiadomo.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl