Milion euro od samorządu województwa na pomoc Ukrainie

Radni samorządu wielkopolskiego na ostatniej sesji zadecydowali, że z budżetu województwa na pomoc Ukrainie zostanie przeznaczone milion euro.

O tej pomocy 4 stycznia rozmawiał podczas spotkania w Warszawie, marszałek województwa Marek Woźniak z Wasylem Zwaryczem, ambasadorem Ukrainy w Polsce. To wtedy padła deklaracja o chęci przekazania konkretnej pomocy rzeczowej i humanitarnej oraz wsparcie zaplecza medycznego, zwłaszcza w obszarach przyfrontowych.

Zaproponowałem wtedy udzielnie pomocy o wartości około 1 mln euro, deklarując, że jeśli otrzymamy specyfikację najbardziej pilnych potrzeb, odniesiemy się do niej w postaci konkretnej pomocy rzeczowej – tłumaczy Woźniak.

W pierwszej kolejności pieniądze mają być przeznaczone na transport, który zapewni ewakuację ludności. Jest także pomysł, aby kupić ambulanse, mobilne kontenerowe pracownie diagnostyczne lub bloki operacyjne a także wyposażenie chirurgiczne.

Tak pomoc będzie możliwa dzięki zmianie ustawy o samorządzie województwa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583). Jej zapisy umożliwiają udzielenie przez województwo pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw. Udzielenie takiej pomocy wymaga uchwały Sejmiku województwa.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl