Miasto wyróżniło najzdolniejszych. Niemal 30 studentów dostało stypendia

To już XVI edycja programu stypendialnego dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy decydują się podjąć naukę na poznańskich uczelniach. W tym roku wyróżnionych zostało niemal 30 osób. Otrzymają oni comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości do 1 600 zł.

– Zależy nam, aby przyciągać i zatrzymywać młode talenty, aby mogli tu realizować swoje pasje, ambicje naukowe i zawodowe. Poznań ma im wiele do zaoferowania: renomowane uczelnie, jedna z najniższych stóp bezrobocia w Polsce, możliwości zatrudnienia w dużych międzynarodowych firmach, a także doskonałe warunki do rozwijania innowacyjnych biznesów – podkreślił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Ze stypendium w tym roku akademickim skorzysta 27 osób (8 laureatów i 19 finalistów olimpiad). Tym samym grono „Stypendystów Miasta Poznania” ze wszystkich edycji (od 2008 r.) zwiększyło się do 448 osób.

Stypendium dla najzdolniejszych studentów Poznania

Studenci otrzymają comiesięczne stypendia w wysokości 1 600 zł dla laureatów i 1 300 zł dla finalistów, wypłacane przez jeden rok akademicki, od października do czerwca. Poprzez wsparcie finansowe na I roku studiów, Miasto chce dać studentom możliwość skupienia się na nauce i rozwijania swoich talentów.

– Wierzymy, że po ukończeniu studiów stypendyści zwiążą swoją przyszłość z Poznaniem – będą kontynuować karierę naukową lub podejmą wymarzoną pracę. Sukcesy stypendystów
z wcześniejszych edycji naszego programu pokazują, że przyciągamy do Poznania osoby
z dużym potencjałem i że była to dobra inwestycja – mówił Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania. 

W tym roku poprzez program stypendialny Poznań przyciągnął studentów pochodzących
z 6 regionów- najwięcej z Wielkopolski (17 osób), a także z województw: lubuskiego (3 osoby), dolnośląskiego (3 osoby), warmińsko-mazurskiego (2 osoby), kujawsko-pomorskiego (1 osoba), zachodniopomorskiego (1 osoba).

Olimpiady najliczniej reprezentowane w tej edycji to: biologiczna (6 osób), literatury i języka polskiego (5 osób) oraz historyczna (5 osób).

– Gratuluję, że wybrali państwo Poznań, jeden z najsilniejszych i najpiękniejszych ośrodków akademickich w kraju – mówił prof. Andrzej Legocki, przewodniczący Rady Akademickiego i Naukowego Poznania. – Pamiętajcie, że warto w ciągu tych lat studiów pokusić się o wartości dodane, kulturowe. One kształtują Wasze horyzonty, są równie ważne jak nauka zawodu. 

W tym roku największym zainteresowaniem wśród stypendystów cieszy się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym naukę podjęło 13 studentów i studentek. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wybrało 7 nagrodzonych. Kolejna jest Politechnika Poznańska (3 stypendystów), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2 stypendystów) oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (1 stypendysta).

W Poznaniu studiuje ponad 102 tys. studentów i studentek, w tym ok. 8 tys. z zagranicy. Żacy wiele wnoszą do Poznania: tworzą jego atmosferę i dynamikę, stanowią również dużą grupę konsumentów i budują kapitał społeczny stolicy Wielkopolski.

Stypendyści Miasta Poznania zostaną włączeni w działania promujące Poznań jako silny ośrodek akademicki i miasto przyjazne młodym. Działania promocyjne to oczywiście nie wszystko. Poznań wspiera uczelnie na każdym etapie kontaktu ze studentem. Miasto oferuje młodym ludziom różnego rodzaju stypendia, konkursy i staże zawodowe i wspiera w rozwijaniu przedsiębiorczości. W dużej mierze z myślą o studentach wdrażane są działania w ramach Polityki „Poznań Młodych 2025”.

Program stypendialny realizowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

Zobacz też: Anita „nita” Dudczak śpiewa o Poznaniu. Jak mogła zapomnieć?

 

Hubert Ossowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl