Miasto rozstrzygnęło konkurs. Ponad 23 mln złotych na kulturę pozarządową

194 dotacje, z czego 43 dwuletnie i 28 trzyletnich, udzielone zostaną w wyniku rozstrzygniętego właśnie konkursu dla organizacji pozarządowych z obszaru kultury. Rozdysponowane zostało łącznie 23,2 miliona złotych.

– Poznańskie organizacje pozarządowe mają większy niż w innych miastach wpływ na lokalną ofertę kulturalną. Mam nadzieję, że rozstrzygnięty właśnie konkurs przyczyni się nie tylko do jej rozwoju, ale też umocni niezależnie działające osoby, zajmujące się twórczością, edukacją i animacją kultury – powiedział Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania odpowiedzialny za kulturę. 

Wsparcie dla kultury

Konkurs miał charakter wieloletni, przy czym decyzją prezydenta i rady miasta na 2024 r. do rozdziału przeznaczono 12 milionów złotych (to wzrost o 2 miliony w stosunku do 2023 r.), zaś na lata 2025 i 2026 – po 6 milionów. Uwzględniono w ten sposób postulaty środowiska pozarządowego, związane z ustabilizowaniem wsparcia finansowego na okresy dłuższe niż jeden rok budżetowy. Komisja zakwalifikowała do finansowania wieloletniego 43 projekty, z czego 28 na trzy lata. 

– Oprócz wyższej niż w ubiegłych latach puli środków pozytywny jest powrót dofinansowań wieloletnich – podkreślił Grzegorz Jura, przewodniczący komisji kultury i nauki. – Pozwoli to części organizacji nie tylko na stabilny rozwój, ale też na zapewnienie mieszkankom i mieszkańcom stałej oferty kulturalnej. Co istotne, dotyczy to także działań poza centrum: wieloletnie dofinansowanie uzyskały bowiem organizacje działające na Ratajach, Naramowicach, Starołęce czy Osiedlu Główna.

Pod względem wysokości dofinansowania największą kwotę (3,7 mln zł na 3 lata) otrzyma Towarzystwo im. H. Wieniawskiego na działania związane z konkursami lutniczym (2025 r.) i skrzypcowym (2026 r.). Na wydawanie „Czasu Kultury” i jego wersji internetowej 1,41 mln (na 3 lata) otrzyma Stowarzyszenie Czasu Kultury, zaś 960 tys. zł (także na 3 lata) otrzyma Stowarzyszenie Artystyczne Usta Usta na działalność ośrodka Republika Sztuki Tłusta Langusta. Ten ostatni projekt uzyskał najwyższą średnią ocen członkiń i członków komisji konkursowej.

Wśród dofinansowanych działań nie zabrakło projektów z zakresu sztuk wizualnych, filmu i fotografii (31 projektów, w tym 15 związanych z działalnością niezależnych od miasta galerii), edukacji kulturowej i artystycznej (26 projektów), teatru i tańca (24), muzyki poważnej (23), muzyki popularnej i jazzowej (22) czy pamięci historycznej (17). 39 dofinansowań udzielono działaniom łączącym różne sfery (interdyscyplinarnym). 

Zobacz też: Teatr Nowy szuka pracowników. Oferta dla osób, które wielokrotnie skończyły 18. rok życia

Hubert Ossowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl