Liczby nie kłamią. Ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ochrony środowiska

Straż Miejska podsumowała działania Ekopatrolu za 2023 roku. Monitorowano m.in. spalanie odpadów, odpowiednie gospodarowanie odpadami i przewozy zwierząt. Strażnicy Ekopatrolu mieli aż 14 331 zgłoszeń dotyczących ochrony środowiska.

Ponad 400 zwierząt przewieziono do schroniska

Do schroniska dla zwierząt w ubiegłym roku strażnicy przetransportowali ponad 400 zwierząt. 268 bezpańskich psów i 138 kotów. Ponadto do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej dzięki działaniom Ekopatraolu trafiło aż 1 075 ptaków, jeży, zająców i innych małych zwierząt. W wyniku interwencji wystawiano mandaty, pouczenia i wnioski do sądu. Ekopatrol współpracując z Centrum Zarządzania Kryzysowego interweniował w kwestiach dzikich zwierząt pojawiających się blisko domów i mieszkań. Najczęściej chodziło o lisy i dziki.

Ponad tysiąc kontroli w sprawie spalania zabronionych substancji

W 2023 przeprowadzono 1165 kontroli w kwestii spalania zabronionych substancji w domach oraz ogniskach. W przypadku wątpliwości Ekopatrol pobierał próbki popiołów i przekazywał do badań laboratoryjnych.

Nielegalne wysypiska i niszczenie zielni

Strażnicy zlokalizowali i doprowadzili do usunięcia 612 nieużywanych pojazdów. Zlokalizowali ponad 800 i doprowadzili do usunięcia 71 nielegalnych wysypisk odpadów. Winni oprócz mandatów musieli pokryć koszty usunięcia śmieciowisk. Ponad 2 tys. razy Ekopatrol interweniował w przypadkach niszczenia roślinności. W większości przypadków szkody był wyrządzone przez kierowców samochodów. Kontrolowane były także place budowy. Strażnicy monitorowali je ponad 5 tys. razy.

czytaj także –W tramwaju pili alkohol i palili papierosy

źródło- Działania zespołu strażników z referatu Ekopatrol w 2023 roku – Aktualności | Straż Miejska Miasta Poznania | Poznan.pl (sm.poznan.pl)

Monika Statucka
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl