Kończąca się kadencja rady miasta jest najbardziej sfeminizowana w historii

Patrząc na statystyki z ośmiu kadencji Rady Miasta Poznania w latach 1990-2024, obecna jest najbardziej sfeminizowana.

W I kadencji odrodzonego samorządu 1990-1994, w Radzie Miasta Poznania znalazło się jedynie 7 kobiet na 65 miejsc, co stanowiło nieco ponad 10% składu Rady. Trochę lepiej było w kolejnych kadencjach – II 1994-1998 oraz III 1998-2002, kiedy procentowy udział kobiet w 65-osobowej Radzie wynosił od kilkunastu do blisko 20%.

W IV kadencji 2002-2006 Rada Miasta Poznania po raz pierwszy liczyła 37 osób, a udział kobiet wynosił około 1/3 składu (w trakcie kadencji następowały zmiany w składzie RMP). W V kadencji 2006-2010 udział kobiet w RMP zmalał do średnio 20%, a w kolejnych ponownie wzrastał, i tak w VI kadencji 2010-2014 wyniósł ok. 30%, a w VII kadencji 2014-2018 ponad 1/3. W VIII kadencji 2018-2024 (RMP po raz pierwszy liczy 34 osoby), udział kobiet jest najwyższy w historii odrodzonego samorządu i przekracza 40%.

Radne Miasta Poznania w latach 1990-2024 (zestawienie uwzględnia zarówno radne, które swoje mandaty sprawowały przez całą kadencję, jak i radne, które w RMP zasiadały przez część kadencji w związku z objęciem lub złożeniem mandatu):

 • Maria Bączkiewicz (kadencje II, III)
 • Alina Bittner (kadencje III, IV)
 • Dorota Bonk-Hammermeister (kadencja VIII)
 • Anna Borucka-Cieślewicz (kadencja IV)
 • Marta Ciesielska (kadencja VIII)
 • Wiesława Chomicz (kadencja I)
 • Monika Danelska (kadencje VII, VIII)
 • Hanna Derdowska-Zimpel (kadencja IV)
 • Lidia Dudziak (kadencje III, IV, V, VI, VII, VIII)
 • Małgorzata Dudzic-Biskupska (kadencje VII, VIII)
 • Krystyna Dudzińska (kadencja I)
 • Karolina Fabiś-Szulc (kadencje VI, VII)
 • Joanna Frankiewicz (kadencje VI, VII)
 • Ewa Jemielity (kadencje VI, VII, VIII)
 • Katarzyna Kretkowska (kadencje II, III, IV, V, VI, VII)
 • Dominika Król (kadencje VI, VII, VIII)
 • Elżbieta Lasota (kadencja III)
 • Agnieszka Lewandowska (kadencja VIII)
 • Maria Lisiecka-Pawełczak (kadencje VII, VIII)
 • Urszula Mańkowska (kadencje VI, VII)
 • Marta Mazurek (kadencja VIII)
 • Aleksandra Mikulska (kadencja III)
 • Małgorzata Mis (kadencja III)
 • Teresa Natalli (kadencja II)
 • Barbara Nowaczyk-Gajdzińska (kadencja V)
 • Maria Nowicka (kadencje V, VI)
 • Janina Nowowiejska (kadencje IV, V, VI)
 • Barbara Odroń (kadencja I)
 • Halina Olszewska (kadencje III, IV)
 • Halina Owsianna (kadencje VII, VIII)
 • Agnieszka Pałac (kadencja IV)
 • Janina Paprzycka (kadencje III, IV)
 • Magdalena Pauszek (kadencje IV, V)
 • Jadwiga Rotnicka (kadencje I, II, III, IV, V)
 • Bożenna Sadkowska (kadencja I)
 • Izabela Sankiewicz-Klimaszewska (kadencje I, II)
 • Elżbieta Sikorska (kadencja III)
 • Ewa Socha (kadencja II)
 • Ewa Skała-Piękoś (kadencja IV)
 • Krystyna Stachowska (kadencje II, III)
 • Krystyna Stachowiak (kadencja III)
 • Maria Jolanta Syp (kadencja IV)
 • Klaudia Strzelecka (kadencje VII, VIII)
 • Sara Szynkowska vel Sęk (VIII)
 • Aldona Szlagowska (kadencja V)
 • Beata Urbańska (kadencje VI, VII)
 • Elżbieta Urbańczyk-Baumann (IV)
 • Maria Uliszewska-Kaden (kadencja I)
 • Urszula Wachowska (kadencja I)
 • Anna Wilczewska (VIII)
 • Halina Wojtkowska (kadencja II)
 • Małgorzata Woźniak (kadencje VII, VIII)
 • Barbara Zalewska (kadencja I)
 • Katarzyna Kierzek-Koperska uzyskała mandat radnej w wyborach w 2018 r., ale zrzekła się go w związku z objęciem funkcji Zastępczyni Prezydenta Miasta.

czytaj także: Weź udział w darmowych warsztatach i odmień swoje podwórko

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl