Materiał partnera

Jak zmieni się Stary Rynek?

Równa nawierzchnia i więcej zieleni – to zmiany czekające Stary Rynek, czyli wizytówkę Poznania. Korzyści płynących z realizowanej właśnie inwestycji będzie więcej, bo prace obejmują także infrastrukturę podziemną.

 

NOWA NAWIERZCHNIA RYNKU

Rewaloryzacja płyty Starego Rynku to inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Nowa, równa nawierzchnia ułatwi poznaniakom i turystom poruszanie się po tym historycznym miejscu, co jest szczególnie istotne z perspektywy osób z niepełnosprawnościami.

Nowa nawierzchnia płyty Starego Rynku powstanie z pięciu różnych gatunków granitów bałtyckich, a chodniki i krawężniki zostaną wykonane z granitu strzelińskiego. Z kolei opaski między krawężnikami a chodnikami oraz między chodnikami a elewacją budynków ułożone zostaną z mniejszych kostek – porfiru włoskiego. Wykorzystany zostanie również stary materiał. – Ta zdemontowana kostka, która będzie w najlepszym stanie, zostanie użyta ponownie. Przewidziana jest na niektórych uliczkach dochodzących do Starego Rynku oraz w środkowej części płyty, gdzie fragmenty pokryte starą kostką zostaną wkomponowane w nową nawierzchnię – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

  • Źródło: PIM

Źródło: PIM

WYMIANA WSZYSTKIEGO, CO POD ZIEMIĄ

Jednak nie tylko nawierzchnia zmieni się dzięki tej inwestycji. Zadanie obejmuje wymianę w zasadzie wszystkiego, co kryje się pod ziemią. To ważna w codziennym życiu infrastruktura, która wymagała pilnej modernizacji i uporządkowania: wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa. Niebezpieczeństwo awarii starych sieci podziemnych pod rynkową płytą w ostatnim czasie mocno się zwiększało. Docelowo ziemia skryje jeszcze więcej rzeczy. Nowością będą zbiorniki retencyjne umieszczone pod powierzchnią płyty, zakres prac obejmuje również budowę podziemnej stacji transformatorowej i rozbudowę toalety publicznej, także podziemnej.

NOWA ZIELEŃ

Bardzo ważną częścią inwestycji jest nowa zieleń. Roślin na Starym Rynku będzie więcej niż do tej pory, m.in. pojawi się kilkanaście drzew. Nowe wyspy zieleni planowane są po obu stronach Odwachu, przy budynku Wagi Miejskiej oraz w ul. Kurzanoga. Ponadto inwestycja obejmuje także zmianę ul. Jana Baptysty Quadro w Pasaż Kultury, czyli przestrzeń służącą organizacji wydarzeń kulturalnych. W ramach zadania na Starym Rynku zmodernizowane lub przebudowane zostanie oświetlenie wraz z iluminacją kamienic, prace dotyczą także monitoringu miejskiego czy izolacji fundamentów budynku Wagi Miejskiej.

Jan Józefowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl