Materiał partnera

Jak walczyć ze smogiem? Ekodoradcy podpowiedzą, jak otrzymać pieniądze na wymianę kopciucha

Kim jest ekodoradca? Poznanianki i poznaniacy już niebawem ponownie będą mogli się spotkać ze specjalistami od walki ze smogiem. Ekodoradcy podpowiedzą, co chodzi w uchwale antysmogowej. Pomogą też w uzyskaniu dotacji, np. z miejskiego programu Kawka Bis, umożliwiającego likwidację kopciucha. Aby każdy mógł skorzystać z dofinansowania, jego tegoroczną pulę zwiększono do rekordowych 16 mln zł. 

Od 1 stycznia tego roku na terenie Poznania obowiązuje zakaz palenia w pozaklasowych kotłach centralnego ogrzewania. Miasto chce wspomóc mieszkańców w wymianie kopciuchów. Głównym zadaniem ekodoradców jest zachęcenie poznaniaków do rezygnacji z nieekologicznych rozwiązań, a także pomoc w pozyskaniu dofinansowania na zmianę sposobu ogrzewania. 

Ekodoradca odwiedzi mieszkańca w jego domu, więc jest to dobre rozwiązanie dla osób, które mają trudność w dotarciu do urzędu. 

Chętni mieszkańcy otrzymają pomoc w pozyskaniu pieniędzy na wymianę pieca. Do wyboru mają nie tylko miejski program Kawka Bis, ale także krajowy – Czyste Powietrze. Miastu Poznań zależy również, aby do jak największej liczby osób dotarła informacja o założeniach uchwały antysmogowej, w tym o terminie granicznym wymiany kopciuchów, który upłynął 31 grudnia 2023 r. (osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, mają szansę na zlikwidowanie przestarzałych pieców w tym roku). 

Z bezpłatnego ekodoradztwa może skorzystać każdy mieszkaniec Poznania, który posiada u siebie źródła ciepła na paliwo stałe. Usługa jest dużym ułatwieniem dla osób starszych, z niepełnosprawnością lub takich, dla których dotarcie do urzędu stanowi spore utrudnienie. 

Poznanianki i poznaniacy, którzy chcą, aby odwiedził ich ekodoradca, mogą napisać na adres e-mail: ekodoradca@um.poznan.pl lub zadzwonić pod numer telefonu: 61 878 19 63.

Usługa ruszyła 15 marca i będzie trwała do 15 czerwca. Do pomocy mieszkańcom oddelegowanych zostanie czterech ekodoradców, którzy łącznie mają wykonać 840 wizyt u mieszkańców.

Informacje o programach dotacyjnych, jak również pomoc w wypełnieniu wniosków można również uzyskać w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a w Poznaniu. Informacje o programie dotacyjnym można uzyskać również pod numerami tel. 61 878 50 71, 61 878 19 63, 61 878 40 61, 61 878 40 62, 61 878 40 68. Zapytania można kierować też pod adres e-mail: kawka@um.poznan.pl.

fot. Rada Osiedla Stare Miasto / Facebook

Jak rozpoznać ekodoradcę?

Nie każdy, kto podaje się za ekodoradcę, rzeczywiście musi nim być. W przypadku wszystkich nieznajomych, którzy zapukają do drzwi, należy zachować czujność. Urzędowi wysłannicy mają przy sobie identyfikator z danymi oraz pieczątką UMP, a także pismo wydane przez dyrektorkę Wydziału Klimatu i Środowiska UMP. W przypadku wątpliwości można zadzwonić na infolinię Poznań Kontakt (61 64 63 344). Jej pracownicy posiadają nazwiska wszystkich ekodoradców – w ten sposób można się upewnić, czy przybyła osoba nie jest oszustem.

Trwa nabór do programu Kawka Bis

Kawka Bis to miejski program, dzięki któremu mieszkańcy Poznania mogą wymienić stare, niespełniające norm piece na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Pozwala to znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń powstających na skutek spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno i brykiet.

W programie można uzyskać dofinansowanie na likwidację pozaklasowego pieca w przypadku zmiany na:

– ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe bądź elektryczne,

– pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową,

– pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną.

Możliwe jest pozyskanie nawet 100% dofinansowania kosztów wymiany „kopciucha”. Otrzymać można:

– 12 000 zł na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i ogrzewanie elektryczne,

– 15 000 zł w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe,

– 25 000 zł w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego i paneli fotowoltaicznych – nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni,

– 30 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) – nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni,

– 40 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) i panele fotowoltaiczne – nie więcej niż 400 zł/m2 ogrzewanej powierzchni. 

Maksymalne dofinansowanie w tegorocznej edycji akcji (podobnie jak w ubiegłej) jest największe od początku istnienia programu. Warto dodać, że to ostatni rok z tak wysokimi kwotami dotacji. Od 2025 r. będą one sukcesywnie spadać.

Finansowanie przedsięwzięcia może odbyć się bez kredytów czy angażowania środków własnych, dzięki wykorzystaniu metody faktury odroczonej. 

Bezzwrotna dotacja przysługuje wszystkim mieszkańcom Poznania, którzy do ogrzewania swoich mieszkań wciąż wykorzystują tak zwane kopciuchy. Wsparcie mogą również uzyskać wspólnoty oraz przedsiębiorcy, osoby prawne, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

– za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

– osobiście, w formie papierowej – w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu),

– listownie (kierując dokumenty na wskazany adres) – datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania, nie stempla pocztowego.

Czas na to jest do 31 lipca 2024 r. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. Dokumenty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń. 

Im wcześniej zostanie złożony wniosek, tym szybciej będzie on rozpatrzony i zostanie więcej czasu na realizację inwestycji. Rozliczenie z otrzymanego dofinansowania musi nastąpić do 31 października 2024 roku (do tego czasu nowy system ogrzewania musi już działać).

Więcej informacji dotyczących Kawki Bis wraz z formularzami wniosków do pobrania można znaleźć na stronie internetowej: www.poznan.pl/kawka/.

Czytaj też: Kolejny pociąg z Poznania do Warszawy. Skorzysta wielu Wielkopolan

Materiał Partnera
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl