Jak rozbierzesz taki dach, miasto za to zapłaci

Ruszyła kolejna edycja programu usuwania azbestu z Poznania. Miasto pokryje koszty demontażu i odbioru tego niebezpiecznego materiału. Celem jest oczyszczenie Poznania z niebezpiecznego dla życia i zdrowia azbestu.

Miasto sfinansuje likwidację szkodliwego materiału

Dawniej popularny materiał do okrywania dachów, dzisiaj usuwany ze względu na powodowanie chorób zagrażających życiu i zdrowiu. Azbest od lat likwidowany jest w miastach i wsiach w całej Polsce. Jednak ze względu na ilości w jakich dawniej był wykorzystywany, pozbycie się go nie jest proste. W Poznaniu od 2021 działa Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W ramach programu zapewniony jest demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie materiałów azbestowych. Istnieje również możliwość zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, transport ich i późniejsze unieszkodliwienie.

200 tys. zł, a może nawet więcej

Wykonanie tej usługi zostanie przeprowadzone przez firmę, która zostanie wybrana w ramach przetargu. Aktualnie na ten cel urzędnicy przeznaczyli 200 tys. zł. Istnieje jednak możliwość, że środki powiększą się o wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W poprzednich latach udało się uzyskać takie wsparcie finansowe.

Podczas trzech edycji programu, wydział klimatu i środowiska zrealizował 511 wniosków. Tym sposobem z Poznania usunięto 681 ton azbestu, w tym aż 305 pochodziło z dachów budynków.

Zgłaszać można się do końca kwietnia

Wnioski można składać do 30 kwietnia. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, przedsiębiorcy oraz osoby prawne posiadające na swoich nieruchomościach w Poznaniu wyroby zawierające azbest (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe). Należy jednak posiadać tytuł prawny do danej nieruchomości.

Wniosek wraz z załącznikami można wysłać pocztą na adres Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania (ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań) i przez ePUAP lub złożyć osobiście w siedzibie wydziału (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty). Należy pamiętać, że datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego. Szczegóły znajdą Państwo na stronie Informacje Ogólne | Poznan.pl (www.poznan.pl) , pod numerem 61 878 5017 oraz mailowo – azbest@um.poznan.pl. 

czytaj także – W domu miała hurtownię z podrabianą odzieżą. Towar był wart ponad 1 mln zł | wPoznaniu.pl

źródło- Miasto pomoże w likwidacji azbestu – Aktualności | Info | Poznan.pl (www.poznan.pl)

Monika Statucka
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl