Jak MTP zarządzają wiatami przystankowymi? Zadaliśmy pytania u źródła

Grupa MTP zarządza nośnikami reklamowymi na słupach, w niektórych miejscach na ledach i wiatach przystankowych, jako miejska spółka. Czy realizuje więc społeczne cele, zarządzając reklamami? Zapytaliśmy.

W kontekście dyskusji o uchwale krajobrazowej pojawia się temat powierzenia obsługi reklam m.in na wiatach Grupy MTP. Dlaczego to Grupa MTP zajęła się obsługą tych reklam?

Biuro prasowe MTP: Grupa MTP zarządza wiatami przystankowymi zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania na mocy uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. zadania własnego gminy. Do tej pory Grupa MTP postawiła 466 nowych wiat, a 134 sztuki zostały wyremontowane i relokowane w nowe miejsca – również tam, gdzie prosiły o to rady osiedli i mieszkańcy. Dziś wiaty w Poznaniu są dużo większe, wykonane z wysokiej jakości, wytrzymałych materiałów. Są oświetlone i mają czytelny system informacji dla pasażerów. 24 z nich posiadają dachy pokryte sadzonkami rozchodnika, które magazynują wodę, przyciągają owady zapylające i pomagają niwelować tzw. miejskie wyspy ciepła. W pierwszej połowie 2023 powstanie kolejnych sześć „zielonych wiat”.

Grupa MTP jako, w dużej mierze, miejska spółka, zarządzając reklamami na wiatach, mogłyby oddawać je częściowo poznaniakom, organizacjom pozarządowym, czy tak się dzieje?

Blisko 200 powierzchni reklamowych jest oddanych do wyłącznej dyspozycji Urzędu Miasta Poznania z przeznaczeniem na promocję wydarzeń miejskich skierowanych do mieszkańców,  kampanii społecznych i wszystkich innych inicjatyw objętych patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Targi mają kapitał dzięki któremu mogłoby wzrastać tempo wymiany wiat na nowe, by mieszkańcy nie musieli opierać się o jakieś zardzewiałe barierki. Jak wyglądało tempo wymiany wiat w minionym roku i jak ma wyglądać w tym? Jakie też wiaty będą się pojawiać?

Podejmując się zadania wymiany infrastruktury przystankowej w 2018 roku, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania, zapowiadaliśmy postawienie co najmniej 500 nowych wiat i ten cel zostanie zrealizowany w 2023. Dodatkowo podsumowując łącznie, ponad 160 wiat zyska nowe życie po kompleksowej modernizacji i ustawieniu w nowych lokalizacjach. Obecnie CityMarkieting – marka należąca do Grupy MTP, która zajmuje się tematem infrastruktury przystankowej, poszukuje rozwiązań, aby rozszerzać swoją działalność na rynku outdooru w całej Polsce. W ostatnim czasie wygrała na przykład przetarg na dzierżawę części wiat przystankowych we Wrocławiu.

Jan Józefowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl