Dzień lasów już 21 marca w Poznaniu. Sprawdź na czym polega to niezwykłe święto.

Międzynarodowy Dzień Lasów to świetna okazja by dowiedzieć się więcej o tych niezwykłych przyrodniczych miejscach ale także o tym jak miasta rozrastając się niszczą lasy.

Ciągły rozwój miast, także Poznania, wyniszcza tereny leśny. A sprawa nie jest błaha, bo szacuje się, że w 2050 r. na terenach zurbanizowanych będzie mieszkało ok. 6 mld ludzi, czyli 70 proc. globalnej populacji.

Poznańska Dyrekcja Lasów Państwowych w kilku punktach wylicza jak ważne są dla nas lasy i drzewa:

  • Lasy i drzewa magazynują węgiel, pomagając tym samym łagodzić skutki zmian klimatu na terenach zurbanizowanych i wokół nich.
  • Obecność drzew wpływa pozytywnie na lokalny klimat, co pomaga zaoszczędzić od 20 do 50 proc. energii potrzebnej do ogrzewania.
  • Strategiczne rozmieszczenie drzew na terenach zurbanizowanych może obniżyć temperaturę powietrza o 8 stop. C, redukując o 30 proc. zapotrzebowanie na klimatyzację.
  • Drzewa na terenach zurbanizowanych są doskonałymi filtrami powietrza, usuwającymi szkodliwe zanieczyszczenia i drobnocząsteczkowy pył.
  • Drzewa redukują hałas, ponieważ stanowią naturalną osłonę przed szumem z pobliskich dróg i terenów przemysłowych.
  • Dobrze zarządzane lasy oraz tereny zielone w miastach i wokół nich zapewniają środowisko do życia, pokarm i schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt, wpływając  pozytywnie na różnorodność biologiczną.
  • Miejskie tereny zielone zachęcają do aktywnego i zdrowego trybu życia, zapobiegają chorobom oraz służą jako miejsce spotkań towarzyskich.
  • Lasy na terenach zurbanizowanych i wokół nich pomagają filtrować wodę, tym samym wpływają na jakość wody pitnej. Lasy chronią również zlewiska i zapobiegają powodziom, ponieważ magazynują wodę zarówno w biomasie, jak i glebie

21 marca najlepiej uczcić to święto – spacerem do lasu.

Fot: Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl