Kraj

Duże zmiany dla osób, które poszły na wcześniejszą emeryturę

Od 1 marca zmieniają się limity dla osób, które jeszcze nie osiągnęły wieku emerytalnego, a poszły na wcześniejszą emeryturę lub rentę. Ważne jest to, aby osoby te sprawdziły, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia.

Emerytura i renta

Osoby, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego (kobiety – 60 lat, a mężczyźni – 65 lat), ale przeszły na wcześniejszą emeryturę lub rentę, powinny monitorować swoje dochody. Dla tej grupy, limity zarobków mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

– Od marca 2024 r. do maja 2024 r. dolna kwota bezpiecznego dorabiania wyniesie 5278,30 zł brutto – poinformował rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Dodał, że to o ponad 240 zł więcej niż dotychczas, a zarobki do tej kwoty miesięcznie nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty.

Osoby, które już osiągnęły wiek emerytalny, nie muszą się martwić. Mogą one dorabiać sobie bez żadnych limitów. Ich kwota wypłacanych świadczeń nie zostanie zawieszona ani nie zmniejszy się. Wyjątek stanowią ci, którym ZUS podniósł emeryturę do minimalnego poziomu. Jeśli ich dochody przekroczą pewną kwotę, emerytura zmniejszy się (otrzymają ją bez dodatkowego wsparcia finansowego).

Również niektórzy renciści mogą bez ograniczeń dorabiać. Dotyczy to osób pobierających renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. To samo dotyczy osób pobierających renty rodzinne, jeśli ich kwota jest korzystniejsza od emerytury, którą dostaliby na podstawie wieku emerytalnego.

Czytaj także: Wybory samorządowe w Poznaniu. Jak wziąć w nich udział, gdy nie jest się zameldowanym?

Gabriela Puczyłowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl