Były prezes Trybunału Konstytucyjnego dziś w Poznaniu

prof. Andrzej Rzepliński – były prezes Trybunału Konstytucyjnego spotka się dziś z poznaniakami w auli wydziału Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Spotkanie z profesorem Rzeplińskim zacznie się o godz. 19. Były prezes TK będzie mówić o „Narodzie polskim w Konstytucji RP”.

Rzepliński

Fot: Trybunał Konstytucyjny

Profesor o temacie swojego dzisiejszego wykładu mówi tak:

Trybunał Konstytucyjny kontrolując konstytucyjność spenalizowania w kodeksie wykroczeń (art. 49 § 1) lekceważenia Narodu Polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnych organów, stwierdził m.in., że „(…) ustrojodawca traktuje naród polski (pisany małymi literami) jako wspólnotę nie tyle etniczną (w ścisłym znaczeniu „wspólnoty krwi”, co byłoby bezprzedmiotowe wobec migracji i mieszania się różnych narodowości zarówno w wielonarodowej I i II Rzeczypospolitej, jak i w wyniku wojen i przemarszów obcych armii), ile kulturową. Tę zaś definiuje się jako trwającą przez pokolenia wspólnotę związaną wielorakimi więziami – między innymi krwi, języka, kultury, religii, w której w różnych okolicznościach i czasach poszczególne z tych więzi uznawane są za pierwszoplanowe.”

Organizatorzy zapowiadają, że profesor odniesie się także do bieżącej sytuacji politycznej w Polsce.

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl