Bulwersujące wyniki kontroli NIK dot. polskich dzieci

Dzieci głuche i niedosłyszące mają problem nie tylko w dogadaniu się z nauczycielami, ale także w korzystaniu z podręczników, czy w pisaniu egzaminów. W szkołach często nie uczą się języka, którym posługują się na co dzień.

NIEDOPUSZCALNE WYNIKI

W Poznaniu zostały dziś opublikowane najnowsze wyniki kontroli NIK, związanej z edukacją głuchych i niedosłyszących dzieci. Urzędnicy przeprowadzili ją w 15 szkołach, a 24 placówki przeszły badanie ankietowe. Kontrola dotyczy lat szkolnych od 2019 do 2022 roku. Jak się okazało, dzieci nie uczyły się języka, w którym porozumiewają się najlepiej, czyli polskiego języka migowego (PJM). Mimo tego dotyczyła je ta sama podstawa programowa, co słyszących rówieśników.

BARIERA JĘZYKOWA

Co więcej, 60 proc. nauczycieli w szkołach specjalnych i aż 85 proc. w szkołach integracyjnych nie zna dobrze PJM. Przez to nie mają oni z dziećmi, a często również z rodzicami, prawie żadnej możliwości kontaktu. Nie reguluje tego nawet prawo, według którego pedagodzy mają znać ten język jedynie na poziomie podstawowym.

Przepisy nie określają również, którego języka migowego mają uczyć się dzieci. System językowo-migowy (SJM) wywodzi się bezpośrednio z języka polskiego. Niesłyszący rozumieją z niego pojedyncze słowa, natomiast nie sens zdań. Tymczasem w co najmniej dwóch szkołach dzieci uczą się tylko tego języka. Co więcej, w kontrolowanych placówkach z oddziałami integracyjnymi, nie uczą ani SJM, ani PJM.

SYSTEM DO ZMIANY

Problem pojawia się również w przypadku podręczników i egzaminów, które nie są tłumaczone na język migowy. NIK domaga się od Ministerstwa Edukacji i Nauki wprowadzenia polskiego języka migowego jako obowiązującego w edukacji niesłyszących. MEiN ma również ułożyć dla tych osób nową podstawę programową oraz wprowadzić nakaz znajomości PJM przez nauczycieli, kształcących głuche dzieci. Polska, przyjmując Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązała się do zapewnienia równego dostępu do edukacji.

Erwin Nowak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl