Blisko 320 tys. złotych do zwrotu. Poznańskie rodziny muszą oddać pieniądze z programu „Rodzina 500 plus”.

 Kwota, którą wypłacono nieuczciwym świadczeniobiorcom, to 319 tys. zł. Oznacza to, że ponad 300 rodzin z Poznania musi zwrócić bezprawnie pobierane pieniądze z rządowego programu „Rodzina 500 plus.

Poznańskie Centrum Świadczeń wydało do tej pory 320 decyzji o zwrocie pieniędzy. Ta sytuacja dotyczą głównie rodzin z jednym dzieckiem, ale zdarzają się też takie z dwójką i więcej dzieci. Średnio 1000 zł na rodzinę – tyle wynoszą długi nieuczciwych świadczeniobiorców, którzy pobierali nienależne im pieniądze z rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Jeżeli rodzice mają tylko jedno dziecko to aby otrzymać pieniądze z programu „Rodzina 500 plus” dochód na jednego członka rodziny – nie może przekraczać 800 zł, a gdy dziecko jest niepełnosprawne – 1200 zł. Po kontroli okazało się, że prawie 90 % wykrytych nieprawidłowości to deklaracje rodziców, że  dochody są niższe od rzeczywiście osiąganych.

Kontrola u rodzin którzy mają dwójkę i więcej dzieci wykazała że nieprawidłowości dotyczyły m.in. niezgłoszenia zmian w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

(ra)

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl