Abp Gądecki o posłach, którzy głosują za prawem do aborcji. „Nie mogą przystępować do komunii”

Podczas Marszu do Życia arcybiskup Stanisław Gądecki mówił o prawie do życia. Przypomniał, że odpowiedzialność za życie ludzkie spoczywa na pracownikach służby zdrowia, a także stwierdził, że „każdy poseł, który głosuje przeciwko życiu, popełnia grzech ciężki”.

Podczas poznańskiego Marszu dla Życia przemawiał metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gądecki, który przekonywał, że „prawo do życia jest dziś zagrożone najczęściej przez interes finansowy”. – Odpowiedzialnością każdego szlachetnego człowieka jest przygotowanie do posługi miłości. Posługa wobec życia powinna obejmować wszystko i wszystkich. Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdym swoim wymiarze i kondycji – mówił.

Abp Gądecki o ochronie życia

Hierarcha przyznał, że odpowiedzialność za życie ludzkie spoczywa przede wszystkim na pracownikach służby zdrowia. – Lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i pielęgniarze, kapelani. Ich zawód każe strzec ludzkiego życia i służyć mu. Mogą doznawać oni silnej pokusy manipulowania ludzkim życiem. Wobec tej pokusy wzrasta ich odpowiedzialność, która znajduje najgłębszą inspirację we wrodzonym i niezbywalnym wymiarze etycznym zawodu lekarskiego, o czym świadczy zawsze aktualna przysięga Hipokratesa, według której lekarz jest zobowiązany okazywać najwyższy szacunek życiu ludzkiemu i jego świętości – zaznaczył.

Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski „poszanowanie każdego i niewinnego życia ludzkiego nakazuje rozeznanie prawa do sprzeciwu sumienia wobec aborcji i eutanazji”.

– Uśmiercanie nigdy nie może zostać uznane za działanie lecznicze, nawet wtedy, gdy jedyną intencją jest spełnienie żądania pacjenta. Jest to raczej sprzeniewierzenie się zawodowi lekarskiemu – zapewnił.

Dodatkowo abp Gądecki stwierdził, że poszanowanie życia ludzkiego to aspekt, który spoczywa za wszystkich odpowiedzialnych za kwestie publiczne. – Ustawa łamiąca naturalne prawo dziecka do życia jest niesprawiedliwa. Każdy poseł, który głosuje przeciwko życiu, popełnia grzech ciężki, a tym samym nie może przystępować do komunii świętej – podkreślił.

Zobacz też: Proboszcz zamiast kościoła zbuduje park. „Mieszkańcom brakuje zieleni”

Hubert Ossowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl