abp. Gądecki – „módlmy się o nawrócenie księży pedofilów”

Ból i cierpienie osób pokrzywdzonych wymagają od wszystkich – od biskupów i przełożonych zakonnych, od duchownych i świeckich – bezwarunkowego zaangażowania w proces zgłaszania, wysłuchiwania, naprawy i zapobiegania tego rodzaju przestępstwom – mówił po spotkaniach z ofiarami księży pedofilów abp. Stanisław Gądecki przewodniczący Episkopatu Polski.

Abp. Gądecki zaprosił na indywidualne spotkania ofiary księży pedofilów. Zaproszenia przyjęło 28 osób. Z częścią z nich duchowny już się spotkał. O tych rozmowach przewodniczący Episkopatu mówi:

Na każde spotkanie było przewidziane sporo czasu, a niektóre z nich znacznie się przedłużyły. Myślę, że były one bardzo potrzebne zarówno osobom zaproszonym, jak i mnie osobiście oraz ojcu Adamowi Żakowi, koordynatorowi Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży – zapewniał abp. Gądecki

hotel dla psów w Poznaniu

Duchowny zwrócił się również, bezpośrednio, do księży pedofilów:

Na zakończenie pragnę zwrócić się w imieniu wspólnoty Kościoła do sprawców: wzywam was do rachunku sumienia, do uznania waszej odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi za popełnione grzechy i przestępstwa oraz do nawrócenia. Wasze czyny niszczą młodych i Kościół oraz zaciemniają blask Ewangelii – mówi abp. Gądecki

Całą wypowiedź arcybiskupa zobaczyć można tutaj:

 

Od kilku lat o spotkanie z arcybiskupem w sprawie pedofili w Kościele zabiega Fundacja Nie Lękajcie się, która zajmuje się pomocą ofiarom przestępstw księży pedofilów. Arcybiskup nie odpowiedział jednak na apele fundacji ani wcześniej, ani nie spotkał się z fundacją obecnie.

DÓŁ ART

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl