500 tys. złotych dla uczestników czerwca 56′ od wojewody

Na wsparcie dla kombatantów przeznaczone zostanie 500 tys. złotych. Nabór wniosków będzie trwał od 3 do 30 kwietnia.

Z pomocy skorzystać mogą czynni uczestnicy Czerwca ’56 znajdujący się obecnie w trudnej sytuacji materialnej. Środki zostaną przekazane osobom, które w wyniku wydarzeń sprzed 62 lat doznały uszczerbku na zdrowiu, represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, spotkały się z represjami w miejscu pracy, bądź miały szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom poznańskiego buntu. Taką samą pomocą zostaną objęci także małżonkowie nieżyjących uczestników Czerwca ’56.

fot. poznews.pl

Rozpatrzeniem wniosków zajmie się komisja powołana przez wojewodę wielkopolskiego. W jej skład wejdą pracownicy urzędu oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających uczestników Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Wzór wniosku będzie można pobrać ze strony internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (http://poznan.uw.gov.pl), w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie urzędu przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu oraz w delegaturach WUW w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane, a w przypadku dokumentów przesłanych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego.

(ra)

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl