Wielki czwartek. Początek triduum paschalnego

Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego. To czas wspominania męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Triduum rozpoczyna w Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej. Wcześniej w katedrze poznańskiej odbyła się msza krzyżma które przewodniczył metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. 

Msza Krzyżma Świętego, to liturgia na której gromadzą się kapłani z diecezji, by pod przewodnictwem swojego biskupa odnowić przyrzeczenia kapłańskie i poświęcić święte oleje używane podczas sakramentów w ciągu całego roku. W katedrze poznańskiej kilkuset księży uczestniczyło we mszy świętej której przewodniczył metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

fot. poznews.pl

Obchody triduum rozpoczynają się wieczorną mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, celebrowaną w Wielki Czwartek, a kończą – nabożeństwem nieszporów w Niedzielę Wielkanocną. W Wielki Czwartek w kościołach odbywa się obrzęd obmywania nóg, symbolizujący pokorę, jaką powinni się odznaczać uczniowie Chrystusa. W Wielki Czwartek upamiętnia się Ostatnią Wieczerzę Chrystusa i jego uczniów.

Triduum z łaciny oznacza „trzy dni”. Księża tłumaczą, że triduum oznacza trzy fazy odkupienia: ostatnia wieczerza, śmierć Chrystusa na krzyżu oraz złożenie w grobie i cud zmartwychwstania. W te dni poprzedzające Wielkanoc wierni na całym świecie w skupieniu i modlitwie przygotowują się na śmierć Jezusa Chrystusa, a następnie cud Zmartwychwstania Pańskiego.

(ra)

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl