Wielkopolska

250 milionów złotych dla górników z wielkopolski na przebranżowienie

Droga do zatrudnienia po węglu” to unikalny program, który dotyczy aktywizacji zawodowej byłych oraz zagrożonych utratą pracy pracowników branży górniczej i energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej. Wsparcie obejmuje również ich rodziny. Wartość przedsięwzięcia o niespotykanej dotąd skali w Europie przekracza 257 mln zł.

Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Mają one zapewnić kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla 2,2 tys. uczestników.

– „Droga do zatrudnienia po węglu” to inicjatywa o niespotykanej dotąd skali w całej Europie. Wartość przedsięwzięcia przekracza 257 mln zł. Te środki pochodzą z Unii Europejskiej i z budżetu państwa – mówi Magdalena Kacała, menedżer ds. wsparcia uczestników w ramach projektu z ramienia DGA S.A.

Inicjatorem przedsięwzięcia są Związki Zawodowe GK ZE PAK i Pracodawca.

– Celem projektu w ścieżce realizowanej przez naszą agencję zatrudnienia jest doprowadzenie jego uczestników do zatrudnienia u nowego pracodawcy i utrzymanie trwałości miejsca pracy. Dla każdego uczestnika zostanie opracowany indywidualny plan działania. Ich łączna liczba po stronie DGA wynosi 500 osób – informuje Anna Szymańska, wiceprezes DGA S.A.

Grupę docelową programu stanowią osoby z obszaru Wielkopolski Wschodniej, które uczą się, pracują lub pracowały bądź mieszkają w województwie wielkopolskim. W przypadku bezdomnych Polaków konieczne jest przebywanie na tym obszarze. Z kolei podmioty chcące przystąpić do projektu powinny posiadać tam jednostkę organizacyjną.

– Ponadto uczestnikami „Drogi do zatrudnienia po węglu” mogą być osoby zagrożone utratą pracy w GK ZE PAK S.A. zamieszkali także poza obszarem Wielkopolski Wschodnie i byli oraz obecni pracownicy tej spółki, a także branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym. Ponadto mogą to być członkowie rodzin osób z wyżej wymienionych grup, których bliski stracił pracę w górnictwie lub energetyce – uzupełnia Magdalena Kacała.

Jak podkreślają współtwórcy projektu, jego beneficjentami mogą być również członkowie rodzin oraz osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. kandydatami na uczestników programu.

– Najbliżsi pracowników branży górniczej lub energetycznej nie mogą jednak posiadać źródła dochodu z tytułu działalności zarobkowej, wykonywanej w zakresie równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy. Nie mogą być też osobami samozatrudnionymi – zastrzega Magdalena Kacała.

W ramach projektu zaplanowane jest zindywidualizowane wsparcie dla każdego uczestnika. Składa się ono aż z kilku elementów, w tym z konsultacji merytorycznej, indywidualnego doradztwa zawodowego, psychologicznego i prawnego, a także z kompleksowej opieki pośrednika pracy, coachingu i ze szkolenia zawodowego.

– Ponadto uczestnicy projektu, którzy podejmą pracę w odległości co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania, otrzymają dodatek relokacyjny. Do tego wszystkiego osoby, które podejmą zatrudnienie, mogą uzyskać dofinansowanie kosztów dojazdu do nowego miejsca pracy w wysokości 180 zł miesięcznie, maksymalnie przez okres 12 miesięcy – dodaje wiceprezes DGA S.A.

Program jest również skierowany do pracodawców w postaci dofinasowania nowych miejsc pracy. Zakłada redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. To pierwsza taka zachęta dla pracodawców w regionie. Dodatkowo oferowane jest wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

czytaj także: Gentryfikacja Jeżyc? A co to takiego?

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl