17-piętrowy wieżowiec na Ratajach jednak nie powstanie? Radni interweniowali

Miał mieć 17 pięter i garaż podziemny. Nowy wieżowiec na Ratajach miał zapewnić sporo nowych mieszkań. Pomysł jednak nie spodobał się mieszkańcom i radnym. Teraz urbaniści miejscy wydali opinię.

NIETRAFIONY POMYSŁ?

Na początku stycznia pojawiła się informacja o zmianach na poznańskich Ratajach. Na osiedlu Rzeczypospolitej 4a miał powstać nowy wielorodzinny budynek mieszkalny. Miał mieć 17 pięter i garaż podziemny. Aktualnie znajduje się tam piekarnia Dukowicz. Pomysł postawienia w tym miejscu tak wysokiego budynku nie spodobał się okolicznym mieszkańcom, Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych ani Radzie Osiedla Rataje, która domagała się oddalenia wniosku o wydanie warunków zabudowy dla tej inwestycji.

INTERWENIOWALI

Interpelację w tej sprawie złożył radny Grzegorz Jura. Na obszarze planowanej inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Urbaniści miejscy przeanalizowali więc funkcje i cechy zabudowy oraz zagospodarowania na obszarze, którego dotyczył wniosek. Jak się okazało, planowany budynek nie pasuje do sąsiedniej zabudowy.

Jak wykazała przeprowadzona analiza, projektowany budynek znacząco odbiega od parametrów sąsiedniej zabudowy i przekracza gabarytami wszystkie wartości średnie wyznaczonych parametrów, a także nie kontynuuje sposobu zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. -przekazał zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski.

NIE MOŻNA USTALIĆ WARUNKÓW ZABUDOWY

Co więcej, budynek miałby znajdować się w strefie kontrolowanej sieci gazowej. Oznacza to, że zabudowa mogłaby mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie gazociągu. Jak więc przekazali urbaniści, “dla planowanej inwestycji nie można ustalić warunków zabudowy”. Aktualnie trwają prace nad sporządzeniem miejskiego planu zagospodarowania dla osiedla Rzeczypospolitej.

Erwin Nowak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl