Znamy wyniki rekrutacji. Oto najbardziej oblegane szkoły

Zakończono pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim. Do wybranych placówek zakwalifikowało się 5892 uczniów.

W tegorocznej rekrutacji w Poznaniu i powiecie poznańskim złożono 6361 wniosków. Spośród nich 3835 kandydatów na pierwszym miejscu wybrało liceum ogólnokształcące, 1882 technikum, a 644 szkołę branżową I stopnia. Do wybranych szkół zakwalifikowało się 5892 uczniów, z czego 3307 do liceów, 1955 do techników, a 630 do szkół branżowych.

245 uczniów nie zakwalifikowało się do żadnej ze wskazanych przez siebie szkół. Najwięcej z nich, bo aż 220, nie dostało się do wybranego liceum, 15 do technikum, a 10 do szkoły branżowej. Ponad 200 wniosków było niekompletnych i nie zostało rozpatrzonych.

Miasto Poznań zaplanowało uruchomienie 184 oddziałów. Łącznie w ofercie jest 5263 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych. Powiat Poznański przygotował 1414 miejsc, co łącznie daje 6677 miejsc dla uczniów. Po pierwszym etapie rekrutacji nadal dostępnych jest 770 wolnych miejsc, z czego 417 w poznańskich szkołach (83 w liceach, 214 w technikach, 120 w szkołach branżowych) i 353 w powiecie poznańskim.

Najbardziej oblegane szkoły i kierunki

Największym zainteresowaniem cieszyły się II LO, III LO, LOMM, XXI LO i IV LO. Najbardziej oblegane oddziały to:

  1. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej – 1 A1 – Akademicki-Ekonomiczny
  2. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej – 1 G1 – Psychologiczno-Prawniczy
  3. XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi – 1B_2 biologiczno-językowy z językiem hiszpańskim
  4. III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego – 1f – AVICENNA – akademicka
  5. XXXVIII Liceum Ogólnokształcące – 1 BW Dwujęzyczna Patronacka Klasa Prawniczo-Psychologiczna z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie

Wśród szkół technicznych i branżowych, najwięcej kandydatów wybrało kierunki takie jak technik programista, aranżacji wnętrz, przemysłu mody, grafiki i poligrafii cyfrowej, a także zawody takie jak cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer oraz elektromechanik.

Kolejne kroki w procesie rekrutacji

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do wybranej szkoły, muszą potwierdzić wolę przyjęcia do 17 lipca, dostarczając oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe wymagane są również orzeczenia lekarskie. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 18 lipca. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się dzień później.

Nabór do szkół średnich rozpoczął się 20 maja. Uczniowie mogli wybrać trzy szkoły odpowiadające ich zainteresowaniom. Absolwenci 8-letnich szkół podstawowych mogli zdecydować się na 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum lub 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Nauka w liceum i technikum kończy się egzaminem maturalnym, natomiast w technikum i szkole branżowej – możliwością uzyskania zawodu. Absolwenci szkół branżowych I stopnia mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Szczegółowe informacje o rekrutacji i ofertach poszczególnych szkół można znaleźć na stronie Nabór.

Czytaj też: Tramwaj na osiedle Kopernika. Mieszkańcy nie chcieli i nie będą go mieli

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl