Zmiany w ruchu w centrum miasta. Sprawdź

Prace w centrum wchodzą w kolejny etap. Oznacza to utrudnienia dla pieszych. Dwa chodniki zostaną wyłączone z ruchu, a dojazdy i dojścia do posesji zostaną zachowane.

PIESI NA JEZDNI

Od poniedziałku pojawią się utrudniania w poruszaniu się w okolicach Okrąglaka i placu Wolności. Przebudowa ulicy 27 Grudnia wchodzi w kolejny etap związany sieciami podziemnymi. W związku z tym wyłączony z ruchu będzie południowy chodnik wzdłuż tej ulicy. Piesi poruszać się będą pieszo jezdnią w miejscu dawnego torowiska tramwajowego. Będzie ona dodatkowo poszerzona.

CO Z DRZEWAMI?

Zachowane zostaną dojazdy i dojścia do posesji, a także wciąż dostępny będzie chodnik po północnej stronie ulicy, czyli po stronie Okrąglaka i Teatru Polskiego. Wciąż nie wiadomo, co stanie się z rosnącymi po południowej stronie ulicy drzewami. Przypomnijmy, że ostatnio prezydent Jacek Jaśkowiak nakazał znalezienie takich rozwiązań, dzięki którym jak najwięcej z nich mogło być ocalone.

NIE BĘDZIE CHODNIKA

To jednak nie wszystkie utrudnienia. Wygrodzona zostanie także wschodnia część ulicy Ratajczaka na odcinku pomiędzy ulicą 27 Grudnia a ulicą Św. Marcin. Wyłączony z ruchu zostanie chodnik i część jezdni. Tam piesi będą mogli poruszać się zachodnią częścią ulicy. Wykonawca w pierwszej kolejności przeprowadzi prace rozbiórkowe na wyłączonym z ruchu fragmencie ulicy. Następnie rozpoczną budowę nowej kanalizacji.

Erwin Nowak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl