Kraj

Zmiany w Enei. Powołano nowych członków rady nadzorczej

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Enei podjęło decyzję o powołaniu w skład rady nadzorczej spółki Piotra Szymanka, Moniki Stareckiej, Michała Gniatkowskiego, Zbigniewa Szymczaka i Ewę Bagińską.

We wtorek, 30 stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie odwołało z rady trzy osoby. W następnym kroku powołało zgłoszonych przez Skarb Państwa: Piotra Szymanka, Monikę Starecką, Michała Gniatkowskiego, Zbigniewa Szymczaka i Ewę Bagińską (została przewodniczącą).

Wcześniej minister aktywów państwowych, Borys Budka skorzystał z przysługujących mu uprawnień i powołał do składu rady nadzorczej Enei Agatę Michalską-Olek.

Rada nadzorcza spółki liczy obecnie 10 osób.

Roszczenia w sprawie Ostrołęki

Dodatkowo, nadzwyczajne walne zgromadzenie Enei zgodziło się na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez byłe władze spółki w związku z decyzjami dotyczącymi inwestycji Enei w blok energetyczny Ostrołęka C.

Enea, wspólnie z Energą, wchodzącą obecnie w skład grupy kapitałowej Orlen, realizowała budowę bloku energetycznego opalanego węglem w Ostrołęce. Po kilku latach realizacji inwestycji podjęto decyzję o rezygnacji z bloku węglowego na rzecz bloku zasilanego gazem. Później Enea wycofała się całkowicie z projektu.

Zobacz też: Poznaniakom w segregacji odpadów pomoże sztuczna inteligencja

Hubert Ossowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl