Źle, niedobrze, nieetycznie. Miasto ujawnia raport o POSUM

13-osobowy zespół, ocenił działalność POSUM. Powodem było podejrzenie, że ośrodek przedstawia organom nadzorczym nieprawdziwe dane. Zespół złożony z prawników i specjalistów wziął pod lupę działanie ośrodka. Ocenił, jak POSUM wykonuje określone w regulaminie zadania i czy prawidłowo gospodaruje mieniem. Raport poraża. 

Z raportu wynika, że w POSUM-ie nie istniała żadna procedura, która gwarantowałaby przestrzeganie zasad etycznych. W efekcie we wrześniu 2017 r. pracownicy i lekarze z POSUM-u pojechali na imprezę integracyjną. Część jej kosztów – 16,5 tys, zł – pokryli kontrahenci ośrodka, m.in. firma farmaceutyczna i wykonawca robót budowlanych. Zastrzeżenia budzą też trzy umowy zawarte z jednym wykonawcą. Wszystkie dotyczyły opracowania wniosku o udzielenie dotacji z pieniędzy Unii Europejskiej.  Za ujęte w umowie wynagrodzenie (od kilkunastu do 25 tys. zł) wykonawca miał doradzać i pomóc w napisaniu wniosku. Ale po przyznaniu dotacji miał dostać dodatkowe pieniądze: 3 lub 5 proc. wartości netto projektu. Tu kwoty wahały się od 80 tys. zł do ponad miliona zł (w zależności od umowy).

Nie było także jasno określonych stawek za dyżury pielęgniarskie. Wypłaty dla pielęgniarek zatrudnionych  na podstawie umowy zlecenie wahały się czasem nawet o 100 procent – i nie było żadnej dokumentacji, która wyjaśniałaby takie różnice w wypłatach. Brakowało też niezbędnych procedur. Brak zapisów dotyczących wypłaty zaliczek doprowadził do tego, że od 2016 do 2018 roku  dyr. Nycz polecił wypłatę zaliczek samemu sobie – na kwotę ponad 105 tys. zł w gotówce.

Sytuacja ekonomiczna ośrodka również nie wyglądała dobrze. Od 2015 roku wynik finansowy POSUM był coraz niższy. W specjalnej analizie sytuacji majątkowo-finansowej, która została sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia, ośrodek mógł uzyskać maksymalnie 70 punktów. W 2015 roku miał ich 49, rok później – 47, a w 2017 – tylko 31.

Zespół wydał aż 60 rekomendacji dotyczących tego, jak polepszyć sytuację w POSUM-ie. Jak zapewniają urzędnicy w najbliższym czasie dla ośrodka powinien być przygotowany kompleksowy program naprawczy.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl