Siedem Diamentowych Gigantów

Siedmioro wybitnych studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzyma nawet do 220 tys. złotych na badania, które pozwolą im na otwarcie drzwi do kariery naukowej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, po raz VII, rozstrzygnął konkurs w ramach programu Diamentowy Grant.

W ramach VII edycji tego konkursu wyłoniono 80 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 80. Otrzymają oni pieniądze na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu otrzymają wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie. Studenci UAM złożyli 18 wniosków grantowych. Siedem zostało wyróżnionych. Laureaci zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. Tymi studentami z UAM w Poznaniu, którzy będą realizować swoje projekty badawcze za pieniądze z ministerstwa są:  z Wydziału Biologii  – Joanna Sokołowska i Mateusz Zmudziński, z Wydziału Chemii – Małgorzata Elżbieta Bołt i Dawid Marcinkowski, z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej – Agnieszka Aneta Waligóra, z Wydziału Fizyki – Karolina Jadwiga Dziadura i z Wydziału Historycznego – Marcin Paweł Mielewczyk.

Program Diamentowy Grant przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku około 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

 

kontakt

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl