Zła jakość powietrza. Zakaz palenia utrzymany

We wtorek, środę i czwartek stężenie pyłu PM10 w poznańskim powietrzu przekraczało dobowy dopuszczalny poziom. Sytuacja nie uległa poprawie i w piątek nadal będzie zła jakość powietrza.

W odpowiedzi na alarmujące dane dotyczące jakości powietrza, na terenie Poznania utrzymany jest zakaz używanie kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych oraz kotłów węglowych niespełniających wymagań Ekoprojektu. Decyzja ma na celu minimalizację emisji zanieczyszczeń i ochronę mieszkańców przed szkodliwym wpływem smogu.

Władze miasta apelują do mieszkańców o ograniczenie aktywności na zewnątrz, zwłaszcza dzieci, osoby starsze oraz osoby przewlekle chore, które są najbardziej narażone na negatywne skutki zanieczyszczonego powietrza. Komunikat magistratu podkreśla, że nawet pojedyncze źródło zanieczyszczeń, takie jak kominek, może znacznie pogorszyć lokalną jakość powietrza.

Podniesione stężenie zanieczyszczeń powietrza nie tylko stanowi zagrożenie dla zdrowia, ale także wpływa na codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Magistrat informuje, że lokalne pogorszenie jakości powietrza obniża komfort życia. A jego negatywne skutki odczuwają nie tylko bezpośrednio narażeni, lecz także ich sąsiedzi.

Zakazy stosowania nieekologicznych źródeł ciepła, takie jak kominki czy przestarzałe kotły węglowe, są zgodne z normami Ekoprojektu. Władze miasta podkreślają konieczność inwestowania w bardziej ekologiczne rozwiązania grzewcze, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w dłuższej perspektywie.

Czytaj też: Rewolucje w ogrzewaniu od nowego roku. Mniej trucia smogiem i czystsze powietrze?

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl