Zielone światło dla Ronda Rataje

Rada Miasta podjęła decyzję o przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy na poprawę funkcjonalności układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje.

Rada Miasta zdecydowała się zwiększyć środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej o ponad 48,5 mln zł. Dzięki temu w latach 2020-2021 toczyć się będą prace budowlane na rondzie Rataje i w jego okolicy. Na wykonanie zamówienia przewidziano trzy lata od dnia podpisania umowy.

Stało się to po tym jak pierwszy przetarg nie przyniósł żadnego rozstrzygnięcia, bo żaden wykonawca nie złożył oferty. Podczas drugiego przetargu wpłynęły dwie oferty. Obie przekroczyły kwotę, którą Poznańskie Inwestycje Miejskie zamierzały przeznaczyć na tę inwestycje. Decyzja radnych pozwoli na to, że przebudowa ronda Rataje będzie mogła ruszyć z miejsca.

Prace obejmują zaprojektowanie a następnie rozbudowę i przebudowę istniejącego ronda, w tym przebudowę i budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wydzielonego torowiska tramwajowo-autobusowego wzdłuż ulic Bolesława Krzywoustego, Jana Pawła II i Ludwika Zamenhofa.

 

kontakt

 

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl