Zieleń na Górczynie pod ochroną

Rada Miasta Poznania przyjęła we wtorek miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon Cmentarza Górczyńskiego w Poznaniu”. Cel to to ochrona znajdującej się tam zieleni oraz zabytkowej nekropolii.

Obszar objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię około 9 ha. Położony jest w południowo-zachodniej części miasta, w rejonie ulic Piotra Ściegiennego i Pogodnej w Poznaniu. To obszar cmentarza parafialnego oraz przyległej do jego granic zieleni.

Na terenie nekropolii plan uwzględnia wytyczne konserwatorskie dotyczące ochrony znajdujących się tam budynków, kwater, pomników, krzyża na skrzyżowaniu dróg oraz przebiegu głównych alei wraz z drzewami biegnącymi wzdłuż nich.

Dokument uwzględnia także znajdujący się poza cmentarzem obszar od strony ul. Pogodnej. Ochroną objęto znajdującą się tam zieleń, a także wyznaczono rezerwę terenu pod układ komunikacyjny, zgodnie z koncepcją przebiegu planowanej trasy tramwajowej na os. Kopernika. 

czytaj także: Recyklomat zwróci pieniądze bezpośrednio na konto

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl