Zapłacimy prawie o 30 procent więcej za ścieki?

Jeżeli Wody Polskie zaakceptują wniosek złożony przez Aquanet, poznaniacy zapłacą za odprowadzanie ścieków prawie o 30 procent więcej. Planowane podwyżki dotyczą również wody.

WYŻSZE CENY

Aquanet złożył wniosek do Wód Polskich o skrócenie obowiązującej taryfy na odbiór ścieków oraz wodę i wprowadzenie nowej. Oznaczałaby ona podwyżki dla znaczne podwyżki dla poznaniaków. Wnioskowana cena za wodę dla gospodarstw domowych wynosi 5,43 zł brutto za metr sześcienny. To o 7,5 proc. więcej niż aktualnie. Drastycznie miałaby również wzrosnąć cena za odbiór ścieków do 9,58 zł brutto za metr sześcienny, czyli aż o 28 proc. więcej niż teraz.

AQUANET MUSI DZIAŁAĆ

Potencjalne zmiany cen Aquanet uzasadnia wzrostem kosztów funkcjonowania spółki.

By móc dalej prowadzić naszą działalność na tak dużym obszarze, świadczyć usługi w sposób nieprzerwany, zapewniając jak najwyższą jakość usług, ponosimy coraz wyższe koszty, z których wiele jest od nas zupełnie niezależnych. – poinformował Aquanet.

Jednym z przykładów jest koszt energii elektrycznej, który dla poznańskiej spółki wzrósł o ponad 90 proc. Jednocześnie wszystkie jej obiekty nie mogą funkcjonować bez prądu.

ZAPŁACIMY WIĘCEJ?

Wejście w życie podwyżek nie jest jednak wcale takie oczywiste. Najpierw wniosek o skrócenie obowiązującej taryfy i wprowadzenie nowej muszą zaakceptować Wody Polskie. W argumentacji Aquanet wymieniał między innymi sytuację finansową spółki oraz to, jak wpływają na jakość świadczonych usług.

Oto pełna lista nowych cen i opłat:

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 1 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorców usługCena nettoCena bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe5,035,43zł/m3
2.Pozostali odbiorcy5,085,49zł/m3
3.Woda pobrana na cele p-poż5,085,49zł/m3
Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 1 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorców usługCena nettoCena bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe8,879,58zł/m3
2.Pozostali odbiorcy8,879,58zł/m3
Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 1 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorcówStawka nettoStawka bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe5,686,13zł/odb./m-c
2.Pozostali odbiorcy17,8219,25zł/odb./m-c
3.Woda pobrana na cele p-poż51,1955,29zł/odb./m-c
Tabela 4. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 1 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorcówStawka nettoStawka bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe13,1314,18zł/odb./m-c
2.Pozostali odbiorcy40,1043,31zł/odb./m-c
Tabela 5. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 2 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorców usługCena nettoCena bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe5,225,64zł/m3
2.Pozostali odbiorcy5,275,69zł/m3
3.Woda pobrana na cele p-poż5,275,69zł/m3
Tabela 6. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 2 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorców usługCena nettoCena bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe9,149,87zł/m3
2.Pozostali odbiorcy9,149,87zł/m3
Tabela 7. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 2 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorcówStawka nettoStawka bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe5,896,36zł/odb./m-c
2.Pozostali odbiorcy18,4819,96zł/odb./m-c
3.Woda pobrana na cele p-poż53,0957,34zł/odb./m-c
Tabela 8. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 2 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorcówStawka nettoStawka bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe14,9816,18zł/odb./m-c
2.Pozostali odbiorcy45,7549,41zł/odb./m-c
Tabela 9. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 3 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorców usługCena nettoCena bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe5,335,76zł/m3
2.Pozostali odbiorcy5,375,80zł/m3
3.Woda pobrana na cele p-poż5,375,80zł/m3
Tabela 10. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 3 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorców usługCena nettoCena bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe9,3110,05zł/m3
2.Pozostali odbiorcy9,3110,05zł/m3
Tabela 11. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 3 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorcówStawka nettoStawka bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe6,046,52zł/odb./m-c
2.Pozostali odbiorcy18,9520,47zł/odb./m-c
3.Woda pobrana na cele p-poż54,4458,80zł/odb./m-c
Tabela 12. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 3 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorcówStawka nettoStawka bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe16,6317,96zł/odb./m-c
2.Pozostali odbiorcy50,7954,85zł/odb./m-c

Erwin Nowak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl