Zabytkowe kamienice do remontu. Miasto daje 2,5 mln złotych

2,5 mln złotych na renowację zabytkowych budynków – tyle pieniędzy przekaże Poznań w ramach dotacji konserwatorskich w 2018 roku. Wyremontowane zostanie 30 obiektów, w tym m. in. secesyjne kamienice przy ul. Roosevelta, na Łazarzu, a także najcenniejsze budynki sakralne ze Starego Miasta.

Pieniądze będą przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Objęte nimi budynki są wpisane do rejestru zabytków i znajdują się na obszarze Poznania – nie są jednak własnością miasta. Jak mówi wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski – dotacje, które przyznajemy dzisiaj, przynoszą obustronne korzyści. Właścicielom nieruchomości ułatwiają sprawowanie właściwej opieki nad zabytkowymi obiektami, a miasto przyczynia się do ochrony i zachowania swojego dziedzictwa kulturowego. 

Do końca listopada 2017 r. złożono 38 wniosków o dotacje na łączną kwotę ok. 6 mln zł. Dokumenty zostały formalnie zweryfikowane, a następnie przeprowadzono ich szczegółową analizę merytoryczno-konserwatorską. Na jej podstawie wybrano budynki, których remont zostanie wsparty z miejskiego budżetu. Rada miasta zgodziła się na wsparcie remontów zabytków jednogłośnie.

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl