XV-wieczny kościół ocalony

Kolejny zabytkowy kościół w powiecie poznańskim ocalony. Po odbudowaniu 500-letniej świątyni w Owińskach przyszedł czas na kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie, którego początki datuje się nawet na XV wiek.

Przez ostatnie trzy lata na roboty konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w tym kościele, powiat poznański przeznaczył blisko 700 tys. zł. Miedzy innymi odremontowano fundamenty kościoła, zabezpieczono ściany, wykonano izolację przeciwwilgociową, posadzki, przeprowadzono renowację wieży i hełmu z latarnią, założono nowy dach z zabezpieczeniem ogniochronnym. Przeprowadzono również dezynfekcję owadobójczą, odgrzybianie czy renowację kuli i krzyża na wieży.

– Gdyby nie dofinansowanie z powiatu, nigdy nie ruszylibyśmy z remontem. Początkowe koszty były bowiem olbrzymie. Odwagą i wolą pomocy jako pierwszy wykazał się poznański. Dzięki niemu kościół przetrwa – nie ma wątpliwości ks. Jan Kwiatkowski, proboszcz parafii.

– Z badań wynika, że początki kościoła można datować nawet na XV wiek. To kolejny uratowany obiekt sakralny w powiecie poznańskim. Teraz najważniejsze jest zabezpieczenie gmachu między innymi w instalacje elektryczne i przeciw pożarowe oraz wykonanie prac wewnątrz przy ołtarzach i malowanie – dodał Wiesław Biegański, Powiatowy Konserwator Zabytków.

Przez ostatnie pięć lat powiat poznański na remonty zabytków przekazał 6,7 mln zł. Wśród wpieranych obiektów znajdują się m.in. renesansowy kościół pw. św. Mikołaja w Owińskach, kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach, dawny dworzec w Puszczykowie, zamek w Kórniku, gdzie odbiór kolejnego etapu prac zaplanowano na najbliższy piątek.

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl