XI Zjazd Gnieźnieński przechodzi do historii

Chcemy tworzyć Europę ludzi wolnych, inspirowanych chrześcijańskim przesłaniem. Wolność to wybór życia dla innych. Wolność to miłość – głosi przesłanie zakończonego w niedzielę w Gnieźnie XI Zjazdu Gnieźnieńskiego.

W tym roku uczestnicy Zjazdu debatowali m.in. nad kwestiami wolności i źródłami nadziei dla Polski i Europy. Jak podkreślili w przesłaniu uczestnicy Zjazdu, ich celem jest „tworzenie Europy ludzi wolnych, inspirowanych chrześcijańskim przesłaniem”. 

Przesłanie Zjazdu Gnieźnieńskiego głosi, że Bóg „uczynił nas ludźmi wolnymi”. Dzięki temu wolność jest w nas. Nie ogranicza się do niezależności od tego, co zewnętrzne. Nie wyczerpują jej państwowa niepodległość, sprawiedliwe struktury społeczne i prawa chroniące godność człowieka. Nie polega jedynie na możliwości dowolnego wyboru. Wolność to wybór życia dla innych. Wolność to miłość – głosi tekst przesłania.

hotel dla psów w Poznaniu

Prymas Polski abp Wojciech Polak ocenił w niedzielę, że przesłanie „nie jest tylko pustą teorią i jeszcze jedną zachętą, którą wyrażamy, ale że jest swojego rodzaju drogą, po której będziemy starali się iść”.

XI Zjazd Gnieźnieński wypełniły panele dyskusyjne, debaty, spotkania warsztatowe i modlitwa. Wśród podejmowanych tematów była m.in. sprawa kryzysu migracyjnego, kwestia postrzegania patriotyzmu i miejsca Polski w Europie. Przy organizacji Zjazdu współpracowało 10 Kościołów: oprócz Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego – wszystkie Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Zielonoświątkowy.

W trzydniowym wydarzeniu wzięło udział ok. 1 tys. uczestników, w tym ok. 40 prelegentów z Polski i świata. Wśród nich m.in. filozof, polityk, znawca myśli kard. Karola Wojtyły prof. Rocco Buttiglione oraz b. premierzy Polski Hanna Suchocka i Jerzy Buzek.

Historia zjazdów gnieźnieńskich sięga roku 1000, kiedy to do Gniezna przybył cesarz Otton III. Zjazd był wydarzeniem przełomowym nie tylko dla rodzącego się w Polsce chrześcijaństwa, ale i dla całego państwa – gnieźnieńskie spotkanie oznaczało bowiem włączenie Polski do grona państw ówczesnej Europy. Wydarzenie to interpretowane było jako początek polskiej suwerenności. Wznowione w 1997 roku, nawiązujące do tamtego wydarzenia zjazdy były okazją do ważnych rozmów o kształcie jednoczącej się Europy, ekumenizmie, roli rodziny i wyzwaniach stojących przed chrześcijanami. Gościem drugiego zjazdu był Jan Paweł II i głowy wielu państw, w kolejnych spotkaniach brali udział przedstawiciele Kościołów, polityki, świata kultury i nauki.

XI Zjazd Gnieźnieński pod hasłem „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa” rozpoczął się w piątek. Wydarzenie wpisywało się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie miało charakter ekumeniczny i międzynarodowy, gromadząc chrześcijan różnych wyznań, liderów stowarzyszeń, wspólnot i środowisk kościelnych, polityków, duchownych i ludzi nauki.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl