Wyremontują ulicę Nad Wierzbakiem

We wtorek, 14 marca, rozpocznie się remont na zachodniej jezdni Nad Wierzbakiem- na odcinku od ul. Litewskiej do ul. Grudzieniec.

Najpierw zrywana będzie stara i zniszczona nawierzchnia jezdni, a w jej miejsce układana nowa. Na czas prac wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. We wtorek,14 marca, zamknięty zostanie jeden pas ruchu w kierunku nasypu kolejowego oraz wjazd w ul. Litewską.

Od środy natomiast (w zależności od pogody) zamknięta zostanie cała zachodnia część jezdni (w stronę ul. Grudzieniec) na remontowanym odcinku. Ruch w dwóch kierunkach odbywać się będzie po drugiej jezdni. Wyłączona zostanie stała sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Nad Wierzbakiem – Grudzieniec – Kościelna – św. Wawrzyńca, a w jej miejscu postawiona zostanie tymczasowa – informuje ZDM.

Przejście dla pieszych przez ul. Nad Wierzbakiem przy skrzyżowaniu z ul. Litewską i al. Wielkopolską będzie niedostępne.

BĘDZIE OBJAZD

Zaprojektowano zamknięcia wyjazdów z ul. Grudzieniec w ul. Nad Wierzbakiem. Po wschodniej stronie objazd zamkniętego fragmentu poprowadzony będzie ulicami: Grudzieniec, Żmudzką i Pałucką. Po drugiej strony ulicami: Grudzieniec, Poleską oraz Litewską (która będzie już otwarta). Niedostępne będą też przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Nad Wierzbakiem z ul. Grudzieniec

Prace mają zakończyć się do 28 marca.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl