Wyjątkowy żłobek w Poznaniu

Na poznańskich Ratajach ruszył nowy żłobek dla niepełnosprawnych maluchów. Może z niego skorzystać 18 dzieci. Ich rodzice zapłacą tylko 200 złotych miesięcznie, resztę opłat sfinansuje miasto. 

Żłobek działa na osiedlu Piastowskim i zapewnia opiekę nad dziećmi od 20 miesiąca do 3 roku życia. To oferta skierowana do rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Taka inicjatywa jest w Poznaniu niezwykle potrzebna. Dzieci z niepełnosprawnościami potrzebują kompleksowej i specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej już od pierwszych lat życia. Nowy żłobek im ją zagwarantuje. Nie zapominamy też o rodzicach. Rząd nie zapewnia im odpowiedniego wsparcia – dlatego jako Miasto robimy, co w naszej mocy, by im pomóc – mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Placówka jest częścią projektu, który miasto rozpoczęło w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bartek. Obejmuje on nie tylko prowadzenie żłobka, ale również działania wspierające i aktywizujące zawodowo rodziców. W czasie, gdy dzieci będą w żłobku, ich matki będą mogły podnieść swoje kwalifikacje i skorzystać z poradnictwa zawodowego. Wartość projektu wynosi 627,9 tys. zł, miasto dokłada do przedsięwzięcia 522,7 tys. zł z pozyskanej dotacji z EFS.

Placówka jest dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Pracuje tam wykwalifikowana kadra, a w niej między innymi fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, pielęgniarki i lekarz. Każdemu dziecku zapewniony zostanie indywidualny program wsparcia.

Nowa placówka może zapewnić realizację zakładanych celów terapeutycznych dzięki zakupom specjalistycznego sprzętu – mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Miasto Poznań zapewnia ponad 1,2 tys. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach publicznych. Od kilku lat dotuje również miejsca  w placówkach niepublicznych. W 2017 roku Miasto dokładało do miejsc w żłobkach niepublicznych ponad 15 mln zł.

 

kontakt

 

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl