Wybory do samorządu 21 października

Premier ogłosił datę wyborów samorządowych. Odbędą się one 21 października. Druga tura wyborów dotycząca wyborów na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów odbędzie się 4 listopada. 

Termin wyborów musiał być wyznaczony na dzień wolny od pracy, a także nie wcześniej niż 30 dni oraz nie później niż 7 dni przed upływem kadencji samorządowców. Obecne kadencje prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz radnych gmin, powiatów i sejmików, upływają 16 listopada.

Od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw terminu wyborów (a więc od dziś) partie polityczne, koalicje, stowarzyszenia, organizacje społeczne i sami wyborcy mogą tworzyć komitety wyborcze. Należy je zgłosić w zależności od rodzaju do Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego. Następnie komitety wyborcze zgłaszają swoich kandydatów. Formalnie od momentu ogłoszenia aktu zarządzenia wyborów rusza też kampania wyborcza.

W wyborach samorządowych w Polsce uprawnieni do głosowania wybierają swoich przedstawicieli do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ponadto mieszkańcy Warszawy oddają również głosy na kandydatów w wyborach do rad dzielnic. Według znowelizowanego w tym roku Kodeksu wyborczego kadencja organów samorządu terytorialnego została wydłużona z 4 do 5 lat. Nowe przepisy wprowadziły też między innymi dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Z kolei jednomandatowe okręgi wyborcze zostały ograniczone do wyborów rad gmin, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 20 tysięcy osób.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl