Wybierasz się za granicę, nie masz paszportu? Pamiętaj, że są nowe wzory wniosków

Nowe wzory wniosków trzeba pobrać i składać osobiście. Nie można ich ściągnąć z internetu ani złożyć drogą elektroniczną. 

Jak informują urzędnicy z wydziału paszportowego — składany wniosek musi być oryginalnym drukiem pobranym w organie paszportowym ze względu na konieczność zachowania określonych parametrów technicznych wniosków paszportowych. Nowe formularze dostępne będą we wszystkich punktach przyjęcia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego na terenie województwa wielkopolskiego.

Zmiany mają na celu dostosowanie wniosków do przepisów RODO. Dlatego np.:

– osoby przebywające na stałe w Polsce wskazują wyłącznie adres do korespondencji, nie ma obowiązku wskazywania miejsca stałego pobytu.

– miejsce stałego pobytu podają wyłącznie osoby ubiegające się o paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu, istnieje możliwość wyboru sposobu (telefon lub e-mail) powiadomienia o możliwości odbioru paszportu.

– zawarte zostało oświadczenie wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w składanym wniosku, zrezygnowano z obowiązku określania rysopisu i informacji o znakach szczególnych wnioskodawcy.

– ponadto w przypadku małoletnich do 18 roku życia nie ma obowiązku przedstawiania legitymacji szkolnej jako dokumentu uprawniającego do ulgi. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, osoby małoletnie do 18 roku życia podlegają obowiązkowi szkolnemu. Legitymację szkolną lub studencką winny okazać wyłącznie osoby uczące, które ukończyły 18 lat.

Przykładowo wypełniony nowy wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz inne informacje dotyczące trybu wnioskowania o paszport dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu https://www.poznan.uw.gov.pl/paszporty-wnioski

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl