Wspierasz, działasz, realizujesz. Ten konkurs jest dla Ciebie

Ruszyła trzecia edycja konkursu na Najlepszą Poznańską Inicjatywę Pozarządową – Inicjatory. Do 9 maja można zgłaszać do niego organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i lokalne inicjatywy społeczne, które w ubiegłym roku realizowały najciekawsze projekty na rzecz Poznania i jego mieszkańców.

Konkurs ma za zadanie nie tylko promowanie inicjatyw pozarządowych oraz wyróżnienie dotychczasowych projektów realizowanych w Poznaniu, ale także zachęcenie do działania jeszcze większej liczby poznaniaków oraz inspirowanie do podejmowania nowych inicjatyw.

Zgłoszenia do konkursu, z dopiskiem Inicjatory, przyjmowane są pod adresem ngo@um.poznan.pl. Można zgłaszać do niego zarówno inicjatywy wieloletnie, jak i krótsze –  nawet w postaci jednodniowych przedsięwzięć. Jedynym kryterium jest to, aby realizacja projektu miała miejsce (częściowo lub w całości) w 2017 roku. Kandydatów można zgłaszać pięciu kategoriach: edukacja, kultura, sport, środowisko oraz zdrowie. Lista inicjatyw zgłoszonych do konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.poznan.pl/mim/ngo/. Tytuł inicjatora w każdej z tych kategorii przyzna kapituła konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi projektami.

Podsumowaniem konkursu będzie uroczysta gala, która odbędzie się 7 czerwca w poznańskim Teatrze Muzycznym.

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl