Wścieklizna na Grunwaldzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii ostrzega. Na terenie parku Wilsona znaleziono martwego nietoperza, który wcześniej pokąsał człowieka. Po dokonaniu badań okazało się, że zwierzę chorowało na wściekliznę. Mieszkańcom zaleca się zachowanie ostrożności.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wyznaczył obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt.

źródło : UMP

Na tym terenie umieszczone zostały tablice informacyjne z wytycznymi, do jakich należy się stosować. Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

– organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę,
– wprowadzania i wyprowadzania psów i kotów nieszczepionych przeciwko wściekliźnie z terenu i na teren obszaru zagrożonego

W obszarze zagrożonym nakazuje się: poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów, które nie posiadają aktualnie ważnych szczepień przeciwko tej chorobie. Jako ognisko wścieklizny wyznaczono park Wilsona. Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl