Wojewoda podsumował programy rządowe realizowane w 2019 roku

W ramach sztandarowego programu rządowego Rodzina 500+, od początku jego istnienia do wielkopolskich rodzin trafiło blisko 9 mld zł.

Tylko w ubiegłym roku samorządy uzyskały na wypłatę świadczeń z programu 500+, 3 mld 102 mln zł. Z tej pomocy skorzystało 690 tys. dzieci.

– program, za który dziękują nam samorządowcy, to Fundusz Dróg Samorządowych. To największe do tej pory wsparcie w przebudowę i modernizację wielkopolskiej lokalnej infrastruktury drogowej o wartości 412 mln zł. Skala inwestycji w 2019 roku była rekordowa – mówił wojewoda Łukasz Mikołajczyk.

W ramach FDS powstało 268 drogowych inwestycji gminnych i powiatowych. Roboty budowlane były prowadzone na 395 km dróg w Wielkopolsce.

Wojewoda podsumował programy rządowe realizowane w 2019 roku

W minionym roku zawarto także pierwsze umowy w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na łączną kwotę 447 tys. zł. Środki posłużyły organizacji 87 linii autobusowych o łącznej długości ponad 4500 km.

Urząd Wojewódzki dofinansowywał także organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z utrudnionym dostępem do wyjazdowych form aktywnego spędzania czasu wolnego. Dzięki 670 tys. zł na wakacje w 2019 roku mogło wyjechać blisko 5,5 tys. dzieci i młodzieży. Szerokie wsparcie w biegłym roku uzyskała także służba zdrowia. Z programu wymiany ambulansów aż 14 dysponentów uzyskało dofinansowanie do zakupu karetek w kwocie 400 tys. zł na każdy ambulans. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 5 mln 600 tys. zł.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl