Ważna zmiana dla kierowców. Jak zarejestrować pojazd po 1 stycznia 2024?

Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu został zlikwidowany. Pozostała natomiast konieczność zarejestrowania pojazdu. Nowe prawo wchodzi w życie od nowego roku.

Według nowych przepisów właściciel będzie miał 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu, licząc od dnia jego nabycia. Chodzi zarówno o pojazdy kupione na terytorium kraju, jak i sprowadzone z zagranicy. W przypadku otrzymania spadku termin ten rozpocznie się od momentu prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Z kolei przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami mają na złożenie wniosku 90 dni. 

Osoby, które nie złożą wniosku w przewidzianym w ustawie terminie, będą musiały liczyć się z karami: do 180 dni – 500 zł (przedsiębiorcy – 1000 zł), powyżej 180 dni – 1000 zł (przedsiębiorcy – 2000 zł). 

Ponadto właściciel pojazdu nadal ma obowiązek zawiadomić urząd w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu czy też zmianie stanu faktycznego wymagającej korekty danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. 

Jak zarejestrować pojazd?

Obsługa klientów w zakresie rejestracji pojazdów oraz zawiadomień o jego zbyciu prowadzona jest w dwóch lokalizacjach urzędu miasta (Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych) – przy ul. Gronowej 22a lub 28 Czerwca 1956 r. nr 404. Na wizytę trzeba się umówić. Można to zrobić na dwa sposoby – przez internetowy system rezerwacji lub dzwoniąc na miejską infolinię Poznań Kontakt pod numer telefonu 61 646 33 44. 

W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu wniosek z wymaganymi dokumentami można także przesłać pocztą lub złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przed przyjście do urzędu warto sprawdzić, jakie dokiumenty będą potrzebne do załatwienia sprawy. Wnioski można wypełnić na miejscu, „w okienku” albo wydrukować i wypełnić w domu. 

Szczegółowe informacje o procedurze rejestracji pojazdu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zobacz też: Pościg policyjny po Poznaniu. Policja oddała strzały

Hubert Ossowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl