Wartostrada wydłuży się na południe Poznania

Poznaniacy będą mogli korzystać z trasy rowerowej także na południu miasta, w kierunku Dębiny. Dzika ścieżka, która już tam istnieje, przekształci się we fragment Wartostrady.

Nowa droga rowerowa zostanie poprowadzona na południe od mostu Przemysła I przez Dębinę. Nowe ścieżki powstaną z tworzyw naturalnych. Jedynie fragment okolicy mostu pokryje powierzchnia bitumiczna, a wzdłuż niego pojawi się oświetlenie. Na reszcie trasy, sztucznych lamp jednak nie będzie, gdyż mogłyby zakłócić dobowy rytm żyjących tam zwierząt.

Urzędnicy miejscy podkreślają, że inwestycja nie odbędzie się kosztem dzikiej przyrody i nie spowoduje większej ingerencji człowieka w cenne tereny zarówno w czasie powstawania, jak i użytkowania przez rowerzystów. Uzyskanie pełnej dokumentacji, a w tym pozwolenia na budowę planowane jest na drugą połowę marca 2023 r.

Marianna Anders
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl