Wartostradą dojedziemy do Owińsk? Trwają konsultacje w tej sprawie

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie wydłużenia Wartostrady i budowy ścieżki pieszo-rowerowej na północ od mostu Lecha do kładki w Owińskach. Według szacunków inwestycja ma zostać zrealizowana najpóźniej do 2028 r.

Koncepcja budowy drogi pieszo-rowerowej na północ od mostu Lecha do kładki w Owińskach (obecnie już istniejącej) powstała w 2020 r. Kluczowym jej elementem jest budowa ścieżek od strony Poznania tak, by zapewnić właściwy dojazd do Owińsk.

– Planowana trasa jest kontynuacją istniejącej trasy pieszo-rowerowej biegnącej na lewym brzegu Warty w ciągu ul. Nadbrzeże i będzie realizowana częściowo w istniejącym układzie dróg, a częściowo jako nowo budowana droga pieszo-rowerowa. Inwestycja obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę oświetlenia, monitoringu wizyjnego, elementów małej architektury i obiektów inżynieryjnych (kładki pieszo-rowerowe) – wyjaśnia Krzysztof Wawron, zastępca dyrektora ds. projektów i funduszy europejskich Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.

Miasto prowadzi konsultacje ws. wydłużenia Wartostrady

W związku z pojawieniem się możliwości dofinansowania tego przedsięwzięcia ze środków unijnych, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta zleciło w tym roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla tego zadania, który jest przedmiotem konsultacji.

Celem prowadzonych konsultacji jest pozyskanie informacji dotyczących przebiegu Wartostrady do Owińsk; rozwiązań technicznych przyjętych na trasie, w tym przede wszystkim rodzaju nawierzchni ścieżki na poszczególnych odcinkach trasy, propozycji dodatkowych łączników do trasy z terenami zabudowanymi, wskazania potencjalnych miejsc wypoczynku (miejsc obsługi rowerzystów) na trasie.

Jak przekazał Wawron, projektowana Wartostrada będzie różnić się w części od tras, które już istnieją pomiędzy mostami Lecha i Przemysła I. – Przede wszystkim w zakresie nawierzchni oraz oświetlenia, a także monitoringu wizyjnego. Na większej części konsultowanej trasy oświetlenie i monitoring nie są planowane (z wyjątkiem fragmentu w rejonie mostu Lecha). Dodatkowo z uwagi na obowiązujące ograniczenia planistyczne i wynikające z ustaleń z dysponującymi gruntami, przez które przebiega trasa, nawierzchnia ścieżek będzie zróżnicowana (np. asfaltowa/gruntowa/tłuczniowa) – dodał.

W związku z napływem wielu uwag dotyczących przebiegu trasy przez osiedle Wilczy Młyn, miasto poinformowało, że zakres prac, jaki miałby być wykonany w ramach inwestycji na terenie osiedla ogranicza się wyłącznie do wprowadzenia oznakowania wzdłuż istniejących dróg informujących o przebiegu trasy Wartostrady. W ramach inwestycji Wartostrady na północ, na osiedlu Wilczy Młyn nie jest planowane wykonanie prac związanych z budową, czy przebudową ścieżek pieszo-rowerowych.

Konsultacje społeczne potrwają do 12 listopada 2023 r. Szacuje się, że inwestycja zostanie zrealizowana najpóźniej do roku 2028.

Zobacz też: Szykują się zmiany. W Poznaniu powstaje nowa ulica

Hubert Ossowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl