Warta przekroczyła stan ostrzegawczy. Jakie kroki podejmie miasto?

Wczoraj, 16 lutego, Warta w Poznaniu osiągnęła stan ostrzegawczy. Brakuje niecałego metra do osiągnięcia stanu alarmowego. Jakie kroki teraz podejmie miasto?

Rzeka Warta Poznań

Od pewnego czasu informujemy o gwałtownym wzroście poziomu wody w Warcie. 16 lutego, przed godziną 7.00. jej stan na wodomierzu przy moście św. Rocha osiągnął 404 cm. To oznacza, że rzeka przekroczyła już stan ostrzegawczy, który rozpoczyna się od 400 cm. Brakuje już niecały metr do stanu alarmowego.

Warta przekroczyła stan ostrzegawczy/ fot. ZDM Poznań

Czy należy się obawiać?

– Obecnie stan wody na rzece Warcie w Poznaniu wynosi 404 cm i przekroczył stan ostrzegawczy. Z informacji uzyskanych z IMGW wynika, że nie przewiduje się gwałtownego wzrostu stanu wody, a 19.02 osiągnie 411 cm – informuje Waldemar Stelmasiak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP.

Wysoki poziom wody w Warcie/ fot. Łukasz Gdak

Jakie kroki podejmie miasto?

Gdy Warta przekroczyła stan ostrzegawczy, Centrum Zarządzania Kryzysowego wdroży procedury zgodnie z „planem operacyjnym ochrony przed powodzią”. W razie potrzeby zostanie wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe.

Rozpocznie się przygotowywanie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego do wydawania niezbędnego sprzętu przez całą dobę. Będzie prowadzona kontrola urządzeń wodnych na rzece Warcie, a także będzie utrzymywany stały kontakt z jednostkami odpowiedzialnymi za działania przeciwpowodziowe, takimi jak Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski i Powiat Poznański.

Centrum Zarządzania Kryzysowego musi podjąć odpowiednie kroki/ fot. Łukasz Gdak

Wartostrada miejscami zamknięta

Przypominamy o obecnych utrudnieniach w ruchu na niektórych fragmentach poznańskiej Wartostrady. Na niektórych zjazdach oraz w kilkunastu punktach na trasie umieszczono barierki oraz znaki zakazu ruchu. Fragmenty trasy między mostem Królowej Jadwigi a mostem Chrobrego tymczasowo zamknięto. Podobnie jak odcinek wzdłuż rzeki Cybiny. W rejonie ICHOT oraz fragmenty przy osiedlu Piastowskim i w okolicach ulic Piastowskiej i Bielniki.

Czytaj także: Jeden z symboli Starego Rynku znów na swoim miejscu

Gabriela Puczyłowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl