W Poznaniu powstanie nowy plac

Rada miasta pochyli się nad wnioskiem o nadanie nazwy placu Powszechnej Wystawy Krajowej przestrzeni na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To element otwierania się tej instytucji na miasto i mieszkańców.

PLAC PEWUKI

Projekt uchwały o nadaniu nazwy Powszechnej Wystawy Krajowej (nazywanej również PEWUKĄ) wpłynął do rady miasta. Zanim wszyscy radni podejmą decyzję o podjęciu uchwały na sesji, projekt zostanie rozpatrzony przez komisję kultury i nauki. O tym czy plac zyska nowe miano dowiemy się najprawdopodobniej w listopadzie.

Nazwa, która została zaproponowana w projekcie uchwały nie jest przypadkowa. Zorganizowana w 1929 roku, z okazji 10-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wystawa, odbyła się między innymi właśnie na terenie dzisiejszych Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Powszechna Wystawa Krajowa to największe i najważniejsze wydarzenie w międzywojennej historii miasta oraz najbardziej spektakularna impreza w historii II Rzeczpospolitej. – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, pod którym podpisany jest zastępca prezydenta Poznania, Bartosz Guss.

MTP DOSTĘPNE DLA POZNANIAKÓW

Nadanie nazwy przestrzeni pomiędzy pawilonami wystawowymi na terenie MTP, to część procesu otwierania się tej instytucji na mieszkańców. Pod miejscem, gdzie ma zostać wyznaczony plac, został wybudowany parking podziemny, a okoliczna przestrzeń została przearanżowana tak, by stać się miejscem rekreacji i wypoczynku. Na Placu mają odbywać się plenerowe wydarzenia kulturalne. Przestrzeń, która ma zyskać nową nazwę znajduje się wzdłuż ulicy Głogowskiej, pomiędzy Iglicą Targową, a Salą Ziemi.

Proponowana lokalizacja placu Powszechnej Wystawy Krajowej,

załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Poznania

Franciszek P. Bryska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl