W historii uczelni egzaminów w takiej formie jeszcze nie było

Od pierwszego lipca rozpoczną się sprawdziany kwalifikacyjne na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Na kierunkach grafika, fotografia czy animacja chętnych na jedno miejsce jest ponad 10 osób. W tym roku po raz pierwszy w historii Uczelni, ze względu na pandemię, wszystkie egzaminy odbędą się w formie online.  

Chętni do studiowania na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu mogli już od marca zgłaszać swoje kandydatury poprzez system Academus. W pierwszej kolejności należało się zarejestrować i uiścić opłatę rekrutacyjną. Od końca maja w systemie Academus, można było dołączać listy motywacyjne i swoje portfolio.

– Na zdecydowaną większość kierunków, rekrutacja polega na załączeniu przez kandydata portfolio oraz listu motywacyjnego. Dla każdego kierunku zostały skonstruowane oddzielne zasady dotyczące zawartości portfolio, ale można zauważyć pewien wspólny mianownik wyrażający się w konieczności załączenia prac malarskich i rysunkowych (martwa natura, postać) oraz pracach kierunkowych; grafiki, plakaty, kompozycje przestrzenne, rysunki perspektywiczne, prace rzeźbiarskie itd – mówi Piotr Grzywacz – kierownik biura promocji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Pierwszy etap egzaminu to ocena portfolio i zapoznanie się komisji rekrutacyjnej z listem motywacyjnym. Ci z kandydatów, którzy na tym etapie otrzymają 10 pkt i więcej, zostaną zaproszeni do drugiego etapu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się online. Rozmowa odbywać się będzie przez platformę Google Meet. Każda z kandydatek i kandydatów otrzyma wcześniej link, pod którym będzie mogła się zalogować i spotkać się z komisja rekrutacyjną. Takie sposób rekrutacji przewidziano dla kierunków – Architektura, Edukacja Artystyczna, Grafika, Fotografia, Intermedia, Malarstwo, Rzeźba.

Na niektórych kierunkach taki jak np. Kuratorstwo i Teorie Sztuki przewidziany jest tylko konkurs świadectw, dlatego też rekrutacja na tym kierunku zakończy się dopiero w sierpniu. Do tej pory największa liczba kandydatów zarejestrowała się na kierunek Grafika (Artystyczna i Projektowa) to łącznie 327 osób i tu rejestracja jest już zakończona. Na kierunek Fotografia (Intermedialna i Edytorska) zarejestrowało się 188 osób. (rejestracja zakończona) na kierunek Animacja, 82 osoby, rejestracja trwa do 28 czerwca. Wciąż można także zgłosić swoją kandydaturę na kierunki, takie jak: Kuratorstwo i Teorie Sztuki czy Malarstwo.

W tym roku Uniwersytet Artystyczny ( 8 wydziałów, 14 kierunków) przygotował w sumie około 370 miejsc na studia stacjonarne I i II stopnia.

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl