Veolia zapowiada podwyżki cen „za ciepło”

Od 27 grudnia br. zmieni się cena ciepła systemowego w Poznaniu. Ceny i stawki opłat za ciepło wzrosną średnio o 34%. Jak tłumaczy firma, nowa cena wynika z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 23 listopada br., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

W 2022 r. nastąpił kolejny, znaczący wzrost kosztów produkcji ciepła. Łączny koszt węgla zwiększył się ponad dwukrotnie, a uprawnień do emisji CO2 o kilkadziesiąt procent. Dodatkowo rosną koszty operacyjne działalności przedsiębiorstw energetycznych, głównie z powodu inflacji. W odpowiedzi na tę sytuację, 28 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 23 listopada 2022 r. Wprowadza ono dodatek do GJ (gigadżula) w taryfach dla ciepła wytworzonego w jednostkach kogeneracji.

Ceny ciepła systemowego są cały czas niższe niż w przypadku ogrzewania indywidualnego np. cena węgla dla gospodarstw domowych w połowie 2021 r. wynosiła około 800 – 900 zł za tonę,  obecnie koszt ten wynosi 2 000 – 2 200 zł za tonę (bez uwzględnienia kosztów transportu). Jest to wzrost o ok. 150%. Należy także dodać, że ceny ciepła systemowego w Poznaniu będą w dalszym ciągu poniżej progów dla cen ciepła określonych w ustawie o rekompensatach – czytamy w komunikacie firmy Veolia.

Koszty ciepła jakie ponoszą klienci zależą nie tylko od kosztów jego produkcji i dystrybucji, ale także od efektywności jego zużycia. Zmniejszenie temperatury o jeden stopnień w ogrzewaniu domu czy mieszkania nie tylko obniży rachunki ale ma olbrzymi wpływ na środowisko, przez emisję mniejszej ilości dwutlenku węgla.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl