Upamiętnili ofiary stanu wojennego

13 grudnia 1981 roku, czyli 41 lat temu, na terenie całej Polski wprowadzono stan wojenny. Poznaniacy pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956, w dzień rocznicy wprowadzenia stanu upamiętnili jego ofiary.

41 lat temu wprowadzono w Polsce stan wojenny

Dokładnie 41 lat temu w Polsce, zamiast „Teleranka”, w telewizji wystąpił generał Wojciech Jaruzelski, który wprowadził stan wojenny na terenie całego kraju. W jego wyniku internowano łącznie łącznie 10 131 działaczy związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. Życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.

Obchody zaczęły się już o 14:00

W stolicy Wielkopolski uroczystości związane z upamiętnieniem dnia wprowadzenia stanu wojennego i jego ofiar rozpoczęły się już o godzinie 14:00. Przedstawiciele 14. Wielkopolskiej NSZZ Solidarność złożyli kwiaty pod: pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki, tablicą Wojciecha Cieślewicza, głazem Piotra Majchrzaka i głazem o. Honoriusza.

Upamiętnili ofiary stanu wojennego

Główne obchody rozpoczęły się o godzinie 17:00 w kościele o. Dominikanów, gdzie odbyła się msza w intencji zamordowanych i represjonowanych w stanie wojennym. Po mszy poznaniacy złożyli kwiaty przy klasztorze, pod tablicą ofiar stanu wojennego. Następnie udali się pod pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 roku, gdzie złożyli hołd ofiarom stanu wojennego.

Marianna Anders
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl